Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako zastaviť farebný chaos na sídlisku

10.02.2013, 19:00 | Patrik Garaj | © 2013 News and Media Holding

Projekt Fasády navrhuje redizajn bratislavského Ružinova

  • Tlačiť
  • 41

Rubrika

Ekonomika

Tagy

Kreatívne

Kreatívne (logo rubriky)

Červená, zelená, oranžová, biela, sivá. Mierová ulica, na ktorej sa nachádza miestny úrad bratislavskej mestskej časti Ružinov, je výrazným príkladom dnešného divokého žonglovania s farbami na zateplených panelákoch.

V zasadačke úradu stojí za pultom skupina dizajnérov a architektov a predstavuje svoj návrh alternatívy k farebnému šumu na sídlisku. V projekte Fasády spojili sily dizajnéri zo združenia Open Design Studio a architekti z ateliéru SUA architecture.

Vytvorili manuál, podľa ktorého by bolo postupne možné vrátiť jednotlivým častiam sídliska vizuálnu identitu. Detaily projektu vysvetľujú za dizajnérov Katarína Lukić Balážiková a za architektov Martin Uhrík.

Prečo sa dizajnéri a architekti začnú zaoberať farebnosťou panelákov?

Katarína Lukić Balážiková: Ako dizajnérov nás to zaujíma preto, lebo ide o problém vizuálnej komunikácie. Uvedomili sme si, že farebnými riešeniami fasád sa priamo či nepriamo komunikuje niečo voči okoliu. Dnešný stav môže byť spôsobený tým, že tu stále existuje frustrácia z totalitnej minulosti a prejavuje sa to aj cez fasády. Ľudia majú potrebu potlačiť sivosť socializmu a presadiť niečo veselé.

Martin Uhrík: My architekti pracujeme s témou verejného priestoru a možnosťami, ako ho skvalitniť. Farba na fasáde ako vonkajší prvok tiež vplýva na to, ako prostredie vyzerá. Nevhodne zvolená farebnosť môže mať vplyv na architektonický výraz domu či celku budov.

Čo sa vám nezdá na farebných panelákoch?

MU: Problém nie sú jednotlivé domy, ale ich vzhľad v kontexte. Treba sa vždy pozrieť na skupinu súvisiacich domov. Hodnotenie individuálnych fasád je otázka osobného vkusu a každý z farebných domov napokon môže byť vyhodnotený ako pekný. No keď sú všetky nafarbené rozdielne, tak vzniká urbanistický problém.

Ako sa to prejavuje?

KLB: Bratislavské sídlisko Ružinov bolo koncipované vo forme súvisiacich blokov a menších celkov. Teraz, keď si farebnosť rieši každý dom alebo dokonca vchod individuálne, tak sa pôvodný súvis stráca. Náš projekt sa snaží k tomu vrátiť, zvýrazniť logiku menších celkov a dať im nejakú identitu. Dnes nie je zrejmé, či jednotlivé domy patria do nejakého celku. Tým sa vytráca aj pocit susedstva.

Súčasný stav farebnosti domov v Ružinove a blízkom okolí.

Ako to chcete riešiť?

MU: Ide nám o vytvorenie vizuálnej identity Ružinova. Celé sídlisko by malo mať rozoznateľnú identitu a jednotlivé súvisiace menšie celky – susedstvá – by si vytvárali vlastnú. V detaile to znamená, že susedstvá sa dohodnú a vyberú si určitú farbu. Základná farba fasády by mala byť biela alebo sivá. Pri riešení prvkov ako balkóny, vchody či okná je na výber osem základných farieb v troch odtieňoch. Čiže je tam dostatočná voľnosť vo výbere. Nasledovať môže konzultácia so stavebnou firmou o tom, ktorá farba sa viac hodí na fasádové a ktorá na kovové prvky. Všeobecne platí, že na veľké plochy by sa nemali dávať agresívne silné tóny, naopak, na kovové prvky, ktoré sú decentnejšie, môže ísť farba výraznejšia.

Používate pojem susedstva. Myslíte si, že takýto fenomén na sídlisku niekedy existoval? Alebo že sa dá vytvoriť farebnou jednotou fasád?

MU: Pod susedstvom si nepredstavujeme skupinu ľudí, ktorí chodia na výlety a varia spolu guláš. V našom ponímaní ide o ľudí, ktorých zaujíma spoločný priestor, v ktorom žijú, a sú schopní dohodnúť sa na spoločných riešeniach. Toto dnes na sídliskách absentuje. Záujem ľudí sa končí pri ich vchode do ich domu.

KLB: Sídlisko Ružinov bolo založené na myšlienke komunitných celkov s príslušnou infraštruktúrou a vybavením. Navyše v minulosti boli lepšie podmienky na kontakt, pretože nebolo toľko áut, ľudia chodili viac peši a na uliciach sa viac stretávali. Preto mali aj viac možností spolu komunikovať. Dnes ich môže dať dokopy nejaká umelá platforma. Napríklad práve to, že budú spolu riešiť zmysluplnú farebnosť fasád.

Pri stavbe sídlisk sa farebnosť takmer vôbec neriešila. V akom vzťahu k pôvodnému vzhľadu je váš návrh?

MU: Pri výstavbe Ružinova bolo k dispozícii len niekoľko farieb, takže sa to ani nemohlo veľmi riešiť a neboli na to ani peniaze. Navyše v rámci moderny bolo farebné riešenie fasád vlastne zakázané. V modernistickom hnutí nebola farba architektonickým médiom. Pracovalo sa s bielou farbou, pretože bola čistá a išlo aj o isté priznanie sa k materiálu. Ružinov bol okrem toho koncipovaný ako záhradné mesto. Kvalitná zeleň bola rovnako silným architektonickým prvkom ako domy. Keď však urobíte modro-červeno-zelenú fasádu, tak pred ňou strom zanikne. Náš návrh reaguje na súčasný chaos. Ide o redizajn a upgrade. Čiže o riešenie situácie, do ktorej sa sídlisko dostalo po štyridsiatich rokoch.

Vizualizácia jedného z možných riešení: sivú základnú farbu dopĺňa farebné riešenie vchodu, zábradlí a balkónov.

Nie je už na riešenie farebnej jednotnosti neskoro? Mnoho domov už je zateplených a zafarbených.

MU: Nie je neskoro. V hre je totiž otázka životnosti zatepľovacích systémov a ich kvality. Je omyl domnievať sa, že kto zateplil, má na päťdesiat rokov pokoj. Obklady a nátery sa budú obnovovať a bude na ľuďoch, či budú trvať na pôvodnom riešení, alebo budú ochotní zladiť svoj dom s okolitými.

Niektorí ľudia vnímajú reguláciu farebnosti ako zásah do slobody či ako návrat k farebnej unifikovanosti. Čo si o tom myslíte?

KLB: V krajinách, kde je sloboda prejavu dlhodobým štandardom, je úplne normálne, že zo strany mesta existujú isté regulácie. U nás sa chcú ľudia na fasádach realizovať. Tí, ktorí nemajú kreatívne zamestnanie, sa snažia byť kreatívni takýmto spôsobom. Niekedy za každú cenu. Táto situácia navyše vyjadruje pretrvávajúcu nedôveru voči profesiám dizajnérov a architektov.

MU: Je úplne legitímne sa pýtať, či na dom, ktorý má fasádu tisíc štvorcových metrov, má farbu vyberať neprofesionál, ktorý s tým nemá žiadne skúsenosti. To je ako keby si všetci chceli sami opravovať autá.

KLB: Navyše pri našom návrhu nejde o žiadnu unifikovanosť. Domy na sídlisku sú rôzne členité a nakoniec to môže byť veľmi pestré. Každý dom v susedstve by mal síce rovnakú farbu fasády, ale individuálnymi farebnými prvkami sa môžu odlíšiť a vznikla by variabilita.

Aká je šanca, že vami navrhnutá regulácia farebnosti sa bude v budúcnosti realizovať?

KLB: Je hotová internetová stránka projektu, kde sa ľudia môžu inšpirovať návrhmi. Mestský úrad by mal naše riešenie posunúť na stavebný úrad ako istý manuál. A ten by mal našu stránku odporučiť ľuďom, ktorí idú zatepľovať.

MU: Reštriktívnejší spôsob, ktorým by sa regulácia dala zavádzať, by bol prostredníctvom územných plánov zón. V nich sa počíta s určitým rozvojom a tam by mohol byť začlenený aj predpis určitej farby alebo farebnej schémy, ktorú by bolo možné použiť. V územnom pláne by mohol byť zadefinovaný súbor budov v zmysle susedstva a k nemu by prislúchala jedna farebnosť.

Vizualizácia možného riešenia: biela fasáda a farebné ošetrenie balkónov a vchodu.

Farebné riešenie kovových častí balkónov.

Identifikácia susedstva v lokalite Štrkovec v Ružinove.

Vyznenie zelene a zelených plôch pri jednotnej farebnosti.

Katarína Lukić Balážiková - grafická dizajnérka, zakladateľka občianskeho združenia Open Design Studio, ktoré sa zaoberá výskumom a kritickou praxou v grafickom dizajne. Pedagogicky pôsobí na VŠVU v Bratislave na katedre vizuálnej komunikácie a venuje sa aj vlastnej dizajnérskej tvorbe.

Martin Uhrík - architekt a spoluzakladateľ architektonickej kancelárie SUA architecture. Vyučuje na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry STU.

Foto - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie články z rubriky Kreatívne.

Rozhovor vyšiel v aktuálnom vydaní týždenníka TREND 5/2013.

Tlačený TREND na webe, kniha ako darček a ďalšie: Deväť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.

Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 5/2013. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 41

Rubrika Ekonomika

Tagy Kreatívne