Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bašternákova bytovka v Novom Meste získala stavebné povolenie

06.07.2016 | Ľuboš Mistrík

Diskusia (2 reakcie) Pravidlá diskusie

06.07.2016 | B0B

ok pozitivna sprava, ten povodny navrh bola cista katastrofa. teraz este poslat sudruhov z finepu aj sich premiere dickom niekam do...

06.07.2016 | šptrka

Verejnu drazbu starej budovy schvalilo 17-te MZ 16. 6. 2009.

17/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby objektu na Vajnorskej č. 32 v Bratislave, súpisné číslo 1352, pozemkov parcelné číslo 11305/1, 11305/2 a 11305/3 katastrálne územie Bratislava-Nové Mesto o celkovej rozlohe 2 850 m2. K objektu patria aj radové garáže pozostávajúce z troch garáží. Vyvolávacia cena je 1 410 000 € (42 477 660,- Sk)
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
proti : 0
zdržali sa : 3