Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bratislava prideľovala byty

12.02.2013, 13:00 | | © 2013 News and Media Holding

Vlani magistrát prenajal 79 mestských bytov

  • Tlačiť
  • 0

Bratislava má k dispozícii 925 mestských bytov, z čoho 155 je určených na podporu bývania mladých rodín a 244 bytov slúži na ubytovanie seniorov. V priebehu roka 2012 magistrát rozhodol o pridelení 79 mestských bytov, to je o 18 menej ako v predminulom roku.

Asi štvrtinu úspešných žiadateľov predstavujú viacčlenné bratislavské rodiny. Vo zvyšných prípadoch, bol jednoizbový byt, resp. garsónka pridelený tým, ktorí splnili kritéria projektu Dom mladej rodiny (30 žiadateľov), alebo spadali do celomestského projektu Dom pre starších občanov (24 žiadateľov).

O všetkých pridelených bytoch rozhodla sociálna, bytová komisia a primátor si ani raz neuplatnil zákonnú právomoc a nepridelil byt mimo poradovníka, bez schválenia v komisii. Samospráva však môže prednostne riešiť tých žiadateľov, ktorí sa ocitli v krajnej núdzi, alebo ak ide o matky s deťmi, ktoré sú ubytované v krízových centrách.

Rozhodovanie o mestských bytoch je od roku 2011 pod verejnou kontrolou a samospráva prijala pravidlá, ktoré definujú pre Bratislavčanov jasné podmienky na získanie nájomného bytu. Okrem iného žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý pobyt v hlavnom meste SR minimálne po dobu 5 rokov a jeho mesačný príjem má byť vyšší než 1,2 – násobok životného minima. Zároveň nesmie byť vlastníkom, resp. nájomcom iného bytu či domu.

Všetky zmluvy sa uzatvárajú len na dobu určitú, maximálne na obdobie troch rokov, aby sa zabránilo pochybnému obchodovaniu s bytmi. Každý nájomca je pred podpisom zmluvy povinný zaplatiť na účet mesta zábezpeku vo výške trojmesačného predpísaného nájomného. A notárska zápisnica umožňuje samospráve odstúpiť od zmluvy bez zdĺhavých súdnych sporov v prípade, ak nájomca napríklad prestane platiť nájomné.

Ilustračné foto - Flickr

  • Tlačiť
  • 0

Tagy nájomné byty

Diskusia (0 reakcií)