Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Máme vyhliadnutý pozemok. Čo ďalej

06.09.2010, 00:01 | Vladimíra Márnotová, realitná poradkyňa

Realitná poradňa: Predtým, ako sa rozhodnete pozemok kúpiť, požiadajte príslušnú obec o vydanie územno-plánovacej informácie

  • Tlačiť
  • 0

Rozhodli sme sa s manželkou postaviť si malý domček v malej obci neďaleko mesta. Vyhliadli sme si aj pozemok, ktorý sa nachádza na okraji obce. Ako zistím, či je to už stavebný pozemok? Nájdem to na liste vlastníctva?

Informáciu o pozemku, či je stavebný, nenájdete na liste vlastníctva. Podľa  §9 zákona č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemky v katastri členia na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

Ešte predtým, ako sa rozhodnete kúpiť pozemok, požiadajte príslušnú obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza, o vydanie územnoplánovacej informácie na daný pozemok. Informáciu vydá obec zvyčajne bezplatne a to v priebehu niekoľkých pracovných dní.

Na základe vyjadrenia obce získate presné informácie, na aké účely je pozemok v zmysle platného územného plánu určený a zároveň podmienky výstavby domu (napr. počet nadzemných a podzemných podlaží, koeficient zastavanosti pozemku, celková výška stavby).

Ďalší dôležitý bod,  ktorý je potrebné si uvedomiť pri stavbe domu, je  možnosť napojenia na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn a elektrika, telefónne siete, káblová televízia). Ak je teda pozemok určený na výstavbu rodinného domu, môžete ho kúpiť a podľa regulatív definovaných v územnom rozhodnutí začať s výstavbou.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy realitná poradňa

Súvisiace články

Získanie pozemkov pre záhradkárov

Právna poradňa: Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobúdania vlastníckeho práva za predpokladu, že dôjde k splneniu podmienok, ktoré zákon vyžaduje 2

Spoluvlastníci pozemok nechcú

Ako odkúpiť predzáhradku

Súťaž má víťaza. Nájomné byty v Trnávke navrhnú architekti z Brna

Nedostatok bytov bude vytláčať ľudí do okrajových častí Bratislavy

Diskusia (0 reakcií)