Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kúpa bytu a nesplatená hypotéka

25.05.2008, 09:41 | Miroslava Mitková, hypotekárna poradkyňa

Predávajúci požiada banku o vyčíslenie dlhu a súhlas so splatením úveru.

  • Tlačiť
  • 0
  • Prosím Vás o radu, ako postupovať pri kúpe bytu. Predávajúci má na byt hypotéku, ktorú ešte nesplatil. Ja by som si tiež chcel zobrať hypotéku zo stavebného sporenia. Dohodnutá cena za byt je však vyššia než zvyšok hypotéky predávajúceho. Neviem, ako mám postupovať a čo treba urobiť ako prvé. Či najprv napísať kúpnu zmluvu, zrušiť ťarchu na byt, vybaviť si úver a pod.

V tomto prípade máte tri možnosti riešenia:

1. Predávajúci svoj aktuálny dlh splatí v hotovosti a banka vydá súhlas s výmazom záložného práva (kvitancia). Pri vybavovaní Vašej hypotéky banke predložíte aj kvitanciu. Spolu so zriadením záložného práva na kupovaný byt podáte na katastri aj kvitanciu. Kataster tak zriadi záložné právo v prospech Vášho úveru a vymaže to pôvodné.

mitkova_text.jpg

Miroslava Mitková

2. Ak predávajúci chce splatiť svoj dlh z prostriedkov, ktoré mu zaplatíte z hypotéky, musí byť tento zámer jasne formulovaný v kúpnej zmluve. Banka Vám schváli úver na celú kúpnu cenu. Predávajúci s bankou podpíše záložné zmluvy, ktoré sa podajú na katastri.

Úver uvoľní tak, že časť rovnajúcu sa zostávajúcemu dlhu Vášho predávajúceho prevedie na účet určený „jeho“ bankou. Zvyšnú časť prevedie na ním zvolený účet.

Banka predávajúceho po splatení dlhu vydá kvitanciu, ktorú môžete na katastri podať spolu s návrhom na vklad Vášho vlastníckeho práva alebo samostatne. Uvoľnenie úveru si môžete s bankou dohodnúť aj tak, že časť úveru na splatenie dlhu sa vyplatí pred prevodom vlastníctva a zvyšná časť až po prevode vlastníctva na Vás.

3. Ak predávajúci vlastní inú nehnuteľnosť, ktorej hodnota postačuje, môže záložné právo previesť na túto nehnuteľnosť. Tým pádom bude postup rovnaký ako pri kúpe nezaťaženého bytu.

V každom prípade musí predávajúci najprv požiadať svoju banku o vyčíslenie aktuálneho dlhu a o súhlas banky so splatením úveru. Kúpnu zmluvu by ste nemali podpísať, kým Vám predávajúci tieto dokumenty nepredloží.

Autorka pracuje v spoločnosti Hypocentrum, a.s.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)