Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nobelova dostane územný plán, Nové Mesto chce kvalitnú štvrť

27.04.2016, 05:00 | Daniel Suchý | © 2016 News and Media Holding

Keď sa vlani začal stavať nový obytný komplex s tristo bytmi medzi panelákmi na Nobelovej ulici a bývalým fubalovým štadiónom, mal za sebou developer roky protestov obyvateľov susedstva a námietok mestskej časti k dopravnému napojeniu, parkovaniu a malému odstupu od starších bytoviek. Bratislavská mestská časť Nové Mesto chce dať výstavbe v bývalom priemyselnom území s obrovským potenciálom jasné pravidlá. Začala obstarávať územný plán zóny Nobelova.

  • Tlačiť
  • 20

„Je to dlhodobá požiadavka obyvateľov, ale aj úradov, aby sme „upratali” a dali jasné mantinely pre výstavbu, ochranu zelene a veci, ktoré s tým súvisia,“ zdôvodňuje Marek Tettinger, hovorca mestskej časti, ktorá na príprave územného plánu pracuje už niekoľko rokov.

Zóna, ktorej sa územný plán týka, leží medzi Vajnorskou a Račianskou ulicou. Zahŕňa plochu 27,6 hektára ohraničenú areálom Istrochemu a jeho prístupovou cestou, Nobelovou ulicou, železnicou a ulicami Staré ihrisko a Odborárska. Žije tu 1 760 obyvateľov.

Zóna NobelovaZdroj: TREND Reality

Istrochem sa nestará

„Hranica vymedzuje obytné územie s priľahlými plochami občianskej vybavenosti, zelene a športu. Do územia sme zahrnuli tú časť, kde sú obyvatelia, kde sa nachádza rodinná a bytová zástavba. Teda ide o územie mimo areálu spoločnosti Istrochem,“ vysvetľuje M. Tettinger.

V minulosti išlo podľa neho o štvrť, ktorá na jednej strane znášala všetky negatíva spojené s chemickou továrňou ako splodiny vo vzduchu a pôde. Na druhej strane boli tieto negatíva aspoň sčasti kompenzované kvalitným vybavením štvrte, sociálnymi programami pre obyvateľov a množstvom zelene. Bola tu plaváreň, bazén, štadión, škola, škôlka, ihriská, dom kultúry, nákupné stredisko.

Zóna Nobelova - väčšinu pozemkov vlastní Istrochem RealityZdroj: TREND Reality

„Teraz sme v situácii, keď Dimitrovka neexistuje, Istrochem ako nástupca nemá vnútornú motiváciu zaoberať sa tým, aby územie, kde žijú ľudia, malo takú kvalitu ako v minulosti. Záujmom samosprávy s obyvateľmi je, aby Dimitrovka bola pekná, čistá, bezpečná a zelená,“ hovorí o predstavách radnice jej hovorca.

Cieľom regulácie funkčného využitia, priestorového usporiadania územia a jeho stabilizácie je zachovanie športovej funkcie bývalého štadióna, parkovej zelene a primárne obytnej zástavby. Nové Mesto chce spodrobniť územný plán mesta tak, aby Nobelova bola čo najpríjemnejšou štvrťou pre život.

Roztrieštené územie

Viac ako polovicu územia, zhruba 14 hektárov, vlastní spoločnosť Istrochem Reality patriaca do impéria podpredsedu českej vlády Andreja Babiša. Zvyšok je vlastnícky roztrieštený. Mestská časť vlastní zhruba 1,4 hektára, developer projektu Nobelova Sitno Holding vyše jedného hektára. Sídli tu množstvo firiem a rozbieha sa aj ďalší developerský projekt, VI Group prestavia staršiu kancelársku budovu na bytový dom Kubik.

Zóna Nobelova - výstavba projektu NobelovaZdroj: TREND Reality

Problémom môže byť aj fakt, že Istrochem Reality vlastní pozemky medzi bytovými domami, na ktorých sú dvory a komunikácie medzi nimi. „Mestská časť už v minulosti Istrochemu ponúkla, že pozemky prevezmeme a budeme sa starať o zeleň, chodníky, vnútrobloky... Reakciou bola ponuka na odpredaj pozemkov za niekoľko miliónov eur, čo je suma pre mestskú časť neakceptovateľná,“ opisuje M. Tettinger.

Začiatku obstarávania územného plánu zóny Nobelova predchádzali stretnutia predstaviteľov mestskej časti s občanmi, schválenie v zastupiteľstve a obstaranie projektanta. V januári uzatvorila mestská časť zmluvu na vypracovanie územného plánu so štúdiom AŽ Projekt s odmenou vo výške 18 144 eur.

Zóna Nobelova - zelené vnútrobloky na ulici TrojdomyZdroj: TREND Reality

Firma, ktorá má skúsenosti s vypracovaním územných plánov, má za úlohu urobiť prieskumy a rozbory, spracovať zadanie, spracovať samotný návrh územného plánu zóny a jeho definitívnu verziu po schválení v miestnom zastupiteľstve a zúčastňovať sa verejných prerokovaní jednotlivých krokov. V ideálnom prípade by mohol byť územný plán zóny Nobelova schválený niekedy na budúci rok.

140 rokov histórie

Bratislavskú továreň na výrobu dynamitu Dynamit-Nobel založil švédsky inžinier a podnikateľ Afred Nobel v roku 1873. Postupne vznikol rozsiahly priemyselný areál priamo napojený na železnicu. V časoch najväčšieho rozmachu tu pracovalo až tritisíc ľudí.

V období prvej Československej republiky fabrika prišla o výrobu výbušnín, ktorá sa opäť obnovila počas druhej svetovej vojny. Továreň prešla výraznou prestavbou, no koncom vojny bola ťažko poškodená.

Zóna NobelovaZdroj: TREND Reality

Po znárodnení sa zmenil výrobný program a v 50. rokoch aj názov na Chemické závody Juraja Dimitrova. V 80. rokoch zamestnávali sedemtisíc ľudí. Podnik sa stal predmetom privatizácie za vlády Vladimíra Mečiara, po nástupe Dzurindovej vlády sa vrátil do rúk štátu. Následne ho odkúpil Agrofert Holding A. Babiša.

Zóna Nobelova - juhozápadnú hranicu tvorí železničný koridorZdroj: TREND Reality

Objekty z najstaršej etapy zástavby areálu továrne Dynamit Nobel sú zapísané na celomestskom zozname pamätihodností mesta Mestského ústavu ochrany pamiatok. Viacero zaujímavých súborov stavieb však už bolo zbúraných.

V rámci riešenej zóny Nobelova sa nachádza cenný objekt vodnej veže prerobený na architektonické štúdio. Hneď za jej hranicou, v blízkosti železničného priecestia, leží železničná stanica Dynamitka z roku 1896, ktorá je tiež na zozname pamätihodností mesta.

  • Tlačiť
  • 20