Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Potrebujem na zbúranie chatky povolenie?

11.02.2014, 05:00 | Martin Marec

Stavebná poradňa: Stavebný úrad bude zaujímať, či stavbu odstránite svojpomocne

 • Tlačiť
 • 1

Asi pred 20 rokmi som zdedil chatku v zlom technickom stave aj so záhradou. Nemal som dostatok peňazí na jej opravu a udržiavanie, objekt nebol ani riadne oplotený, tak nehnuteľnosť chátrala. Rád by som stavbu definitívne zbúral a pozemok využíval len ako záhradu.  Stačí odovzdať súpisné číslo, alebo treba na zbúranie chatky povolenie?

Na odstránenie stavby potrebujete povolenie stavebného úradu, zvlášť ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie a je zapísaná v katastri nehnuteľností. Ak ste rozhodnutý zbúrať stavbu, musíte podať na miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o zbúranie stavby.

Na podanie žiadosti majú stavebné úrady zvyčajne pripravené tlačivá, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie aj na internetových stránkach úradu. V žiadosti uvediete o aký druh stavby ide, kde je umiestnená, označenie stavby a samozrejme aj dôvody jej odstránenia. A nezabudnite uviesť termín, kedy chcete začať s búraním a kedy chcete práce ukončiť.

Stavebný úrad bude takisto zaujímať, či budete chcieť stavbu odstrániť svojpomocne alebo dodávateľským spôsobom. Ak je chatka malá, predpokladáme, že si ju zbúrate sami, ale v takom prípade budete potrebovať stavebný dozor. Jeho meno a adresu uvediete v žiadosti. Ak búraním poveríte stavebnú firmu, musíte uviesť jej názor a sídlo.

V žiadosti musíte uviesť aj to, akým spôsobom naložíte s materiálom zo stavby, či z neho nejakú časť zužitkujete alebo ako zlikvidujete odpad. Určite dbajte o čistotu pri búracích prácach. Okrem iného musíte dávať pozor aj na to, aby týmito prácami neboli znehodnotené susediace pozemky. Preto musíte úradu oznámiť aj meno a priezvisko vlastníkov susediacich pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté pri odstraňovaní stavby.

Ako prílohy k žiadosti by ste mali predložiť:

 • náčrt objektu
 • stručný opis búracích prác
 • fotodokumentáciu súčasného stavu stavby
 • list vlastníctva
 • kópiu katastrálnej mapy
 • vyplnené tlačivo o spôsobe nakladania a likvidácie s odpadom
 • dohodu so stavebným dozorom alebo oprávnenie odborne spôsobilej osoby, ktorá bude viesť a dohliadať na búracie práce.

Môžu to byť aj iné dokumenty, ktoré si môže vyžiadať stavebný úrad, napríklad doklady o rokovaní so správcami inžinierskych sietí - plynárne, elektrárne, vodárenská spoločnosť.

Za podanie žiadosti zaplatíte podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov správny poplatok 20 eur (položka 62a, bod 2). Stavba bude z listu vlastníctva vymazaná, až keď katastru nehnuteľností  doručíte rozhodnutie stavebného úradu.

Autor pôsobí ako stavebný inžinier v odbore pozemné stavby spoločnosti Armatrade GRP, s. r. o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných)

 • Tlačiť
 • 1

Tagy poradňa, stavebná poradňa