Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Radová výstavba pod taktovkou pamiatkarov

22.06.2017, 05:01 | Martin Marec

Pokračovanie článku - stránka 4 z 4
Koniec článku - stránka 4 z 4
  • Tlačiť
  • 8

Parkovanie

Parkovanie pre obyvateľov je zabezpečené na vonkajších 148 parkovacích miestach. V cene každého kupovaného bytu sú zahrnuté dve parkovacie miesta. V katastri nehnuteľností sú zapísané so samostatnými parcelnými číslami, čo v budúcnosti môže uľahčiť vykonávanie majetkoprávnych zmien.

Záhrady Devín - parkovanieZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Parkovacie miesta sú vybudované iba v exteriéri, a to priamo na novo vybudovaných prístupových komunikáciách, čo považujeme možno za menšie mínus projektu. Dôvodom je, že parkovacie stojiská sa nachádzajú na povrchu a nie sú tu vybudované ani kryté garáže. Projektu by pomohlo, ak by bol pre celé záujmové územie vybudovaný parkovací dom.

Bonusy

Developer zazmluvnil pre obyvateľov novej zóny správcu. Bude sa starať o zimnú údržbu, kosenie, drobné opravy, údržbu komunikácie, rozpočítanie spotreby energií. Znamená to, že obyvatelia nemajú žiadnu starosť o priľahlé komunikácie, osvetlenie a okolie a môžu si užívať pohodlie domova.

Majú na skok do lesa, k vode, na ihrisko a cyklistickej hrádzi. Je to bývanie vyššieho štandardu. Treba však na druhej strane podotknúť, že projekt je situovaný na okraji Devína a doprava cez Devínsku cestu bude vzhľadom na ďalšiu výstavbu čím ďalej tým viac časovo náročná.

Záhrady Devín - verejný parkZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V rámci projektu Záhrady Devín vybudoval developer verejne prístupné detské ihrisko na mestskom pozemku. Spravuje ho občianske združenie materskej školy. Tento mestský pozemok susedí s projektom Záhrady Devín a Lesostepou a slúži všetkým obyvateľom Devína.

Záhrady Devín - detské ihriskoZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Záver

Lokalita bývania je naozaj dobrá, ale výstavba ešte stále nie je ukončená. Nad spomenutou prvou fázou sú totiž už pripravené parcely na individuálnu výstavbu 42 rodinných domov. Táto druhá etapa výstavby tak na niekoľko nadchádzajúcich mesiacov zníži kvalitu bývania už zabývaným obyvateľom.

Záhrady Devín - príprava pozemkovZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V obytnej zóne nie je riešené ani jedno samostatné zariadenie občianskej vybavenosti. Znamená to, že za základnou infraštruktúrou (obchody, banka, pošta, lekáreň a pod.), ale aj do škôlky a školy, budú musieť obyvatelia Záhrad Devín cestovať najbližšie do obce Devín, alebo opačným smerom do Karlovej Vsi.

Záhrady Devín - územie bez občianskej vybavenostiZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Autor je konateľ a stavebný dozor v spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu:

Pokračovanie článku - stránka 4 z 4
Koniec článku - stránka 4 z 4
  • Tlačiť
  • 8

Tagy Corwin Capital, Rande s realitou