Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Schvaľovanie hypotéky. Ako si banka overuje nehnuteľnosť

18.08.2015, 05:00 | Eva Špaňová, hypotekárna špecialistka

Financovanie bývania: Preverte zápis v liste vlastníctva, komu patrí príjazdová cesta a v akej technickej kondícii je dom či byt

  • Tlačiť
  • 0

Po odovzdaní žiadosti o hypotéku so všetkými potrebnými dokladmi trvá banke schvaľovanie hypotéky štandardne 5 až 7 pracovných dní. V prípade kampaní sa môže táto lehota ešte predĺžiť. Počas tejto doby banková inštitúcia preveruje žiadateľov o úver, zamestnávateľov, účel ako aj nehnuteľnosť, ktorá sa bude v jej prospech zakladať. 

Pozrieme sa, na čo konkrétne dáva banka pozor pri nehnuteľnostiach.  Nie každý byt či rodinný dom,  ktorý jej núkame ako zábezpeku, aj akceptuje.

1. Prístup k nehnuteľnosti

Banku zaujíma prístupová cesta k zakladanej nehnuteľnosti. Ak nie je vo vlastníctve obce, mesta, alebo v spoluvlastníctve žiadateľa o hypotéku, banka bude trvať na zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu. 

Vysnívali ste si pozemok alebo chcete postaviť dom, ale príjazdová cesta k nemu je vo vlastníctve developera? Alternatívou k zriadeniu vecného bremena je vyhlásenie obce, že cestu odkúpi do svojho vlastníctva.

2. Stav nehnuteľnosti 

Ak je cesta v poriadku, potom sa banka pozrie bližšie na „skutkový“ stav posudzovanej nehnuteľnosti, teda aby  bol v súlade s právnym stavom. Často sa totiž stáva, že v prípade kúpy starších rodinných domov nie sú evidované na liste vlastníctva vedľajšie stavby, prístavby na pozemku alebo nemajú pridelené súpisné číslo.  Akonáhle toto banka zistí,  bude od vás ako žiadateľov o úver požadovať , aby ste zosúladili právny stav. 

Do skutkového stavu spadá nielen právna stránka, ale aj technický stav posudzovanej nehnuteľnosti. V niektorých prípadoch banky takisto odmietnu založiť nehnuteľnosť, ktorá nie je v dobrom technickom stave (napr. narušená statika) , prípadne v nej chýba sociálne zariadenie a podobne. 

3. Druh nehnuteľnosti

Výberu nehnuteľnosti pre banku venujte veľkú pozornosť. Hneď potom, ako po veľkej rodinnej porade ukážete prstom na tú-ktorú nehnuteľnosť, ktorá je podľa vášho názoru tá „pravá“ nehnuteľnosť  pre banku, zájdite najprv na kataster nehnuteľností. 

Určite sa presvedčte o tom, ako presne je vami vybraná nehnuteľnosť definovaná v liste vlastníctva. Ak je charakterizovaná ako dom alebo byt, s jej založením banka s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať problém. 

Ak ale banke núkate podľa listu vlastníctva apartmán, nebytový priestor alebo chatu,  rátajte s tým, že iba niektoré banky ich budú akceptovať.  Alebo je v liste vlastníctva zapísaná ťarcha vo forme práva doživotného užívania? Banky ho spravidla neakceptujú. Odporúčanie: pred vybavením hypotéky právo doživotného  užívania zrušte. 

Čo banka, to iná požiadavka

Každá banka má navyše svoje špecifiká požiadaviek na nehnuteľnosť zakladanú v prospech nej v závislosti od jednotlivých účelov použitia hypotekárneho úveru. Napríklad  pri kúpe pozemku bude jedna banka požadovať iba územnoplánovaciu informáciu, že pozemok je určený na zastavanie, iná banka neakceptuje pozemok ako ručenie, kým nie je vydané stavebné povolenie,  prípadne kým nie sú skolaudované všetky inžinierske siete k pozemku.

Odporúčam nájsť si skúseného hypotekárneho špecialistu, ktorý pracuje so všetkými bankami, a ktorý vás prevedie možnosťami , kde sa čo dá, a kde to už možné nie je.

BSG

  • Tlačiť
  • 0

Tagy hypotéka, hypotekárna poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)