Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Trnavská Arboria sa rozšíri na dvojnásobok, pridá 1 600 bytov

23.03.2018, 05:02 | Daniel Suchý | © 2018 News and Media Holding

Nová trnavská štvrť Arboria s plánovanými 1 500 bytmi v desiatich blokoch je najväčším developerským projektom na Slovensku po petržalských Slnečniciach. Developerská spoločnosť Lucron Group plánuje projekt v Trnave ešte zväčšiť až na dvojnásobok. V Arborii II projektuje ďalších zhruba 1 600 bytov.

  • Tlačiť
  • 2

„Dvojka“ Arboriu nielen rozšíri, ale obe časti prepojí novými verejnými priestormi. K parku, ktorý sa tiahne celou pôvodnou časťou a plynule prejde do novej, pridá námestie a vzniknú tu aj obchody a služby.

„Arboria sa týmto prepojením posúva z čisto rezidenčného projektu do uceleného urbanistického celku plniaceho mestské funkcie,“ charakterizuje zámer obchodný riaditeľ Lucron Group Peter Kavecký s tým, že by sa mala stať moderným centrom trnavskej časti Zátvor.

Územia prepojí námestie a park

Okrem nízkopodlažnej a mestskej štruktúry architekti kládli dôraz na zelené plochy a oddychové zóny, dodáva. Zamerali sa aj na nové ekologické a technologické novinky ako dažďové záhrady, ekologické zdroje energií, nabíjacie stanice pre elektromobily, bikesharing či carsharing. Uvažuje sa aj s nájomným bývaním.

Arboria - schéma rozšíreniaZdroj: EIA / Domus Project

Architektonickú štúdiu Arborie II vypracovalo štúdio Compass, ktoré uspelo vo vyzvanej súťaži a s ktorým Lucron opakovane spolupracuje. Prínosom oproti zadaniu bolo práve prepojenie oboch častí námestím, hoci si vyžiada zmenu pôvodne plánovaného objektu B08 v prvej časti Arborie.

„Najvhodnejším spôsobom, ako prepojiť obe územia, bolo rozšíriť mestský park, ktorý tvorí nosnú os Arborie I do ďalšieho územia. Okrem toho moderné mesto potrebuje aj priestory pre ,,život” obyvateľov a takým miestom je práve nové námestie s obchodnými prevádzkami a službami, ktoré bude srdcom celého projektu a dáva život mestskej časti,“ vysvetľuje P. Kavecký.

Neprehliadnite

Podľa neho to pre prvú časť projektu neznamená žiadnu zmenu počtu bytov ani zdržanie z hľadiska povolení či výstavby. Developer vníma obe územia ako jeden celok a tomu prispôsobuje aj časový harmonogram a etapizáciu výstavby.

Bývanie doplnia obchody a služby

Zámer vypracovaný na základe štúdie Compassu, aktuálne predložený štátnym orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie, člení Arboriu II na štyri zóny. Hlavnú časť tvorí zóna I s obytnými blokmi s piatimi nadzemnými podlažiami plus jedným ustúpeným, na okraji pri Piešťanskej ulici a obchvate lemované o podlažie vyššími budovami.

Vo vnútri v okolí námestia sú navrhnuté mestské vily s 5+1 nadzemnými podlažiami, ktoré sa plynule včlenia do územia Arborie I namiesto pôvodne plánovaného sedempodlažného doskového bytového domu – táto časť tvorí zónu II. Budovy okolo námestia budú mať doplnkovú funkciu občianskej vybavenosti, má tu byť škôlka, gastro prevádzky a kancelárie – s celkovou podlahovou plochou vyše 3 600 štvorcových metrov.

Arboria Mesačná - vizualizáciaZdroj: Lucron Development

Automobilová doprava má byť, podobne ako v prvej časti, vedená po okraji. Medzi oboma časťami je navrhnutá trasa mestskej hromadnej dopravy so zastávkami na námestí, ktoré by malo slúžiť ako zdieľaný priestor pre peších, cyklistov a MHD. Celkovo sa v Arborii II plánuje 2 401 parkovacích miest, z ktorých má byť 1 755 v podzemných garážach, ostatné na povrchu. Rovnako ako v prvej časti bude priestor medzi budovami tvoriť parková úprava.

Výstavba na etapy

Arboria II by mala nadviazať na etapovitú výstavbu prvej časti. Podľa predloženého zámeru by mala trvať do roku 2031 a výšku investície predpokladá developer v sume 90 miliónov eur.

„Arboria sa kontinuálne vyvíja a pri každej ďalšej etape zapracúvame skúsenosti z tej predošlej a ďalej ju vyvíjame podľa pripomienok klientov. Týka sa to napríklad dispozícií bytov, spoločných priestorov, ale aj materiálového štandardu, reagujeme aj na meniace sa normy,“ opisuje P. Kavecký. Novinkou oproti prvej časti majú byť jednak komornejšie mestské vily s nižším počtom bytov pre náročnejších klientov a tiež strešné terasy pre oddych a relax obyvateľov.

Arboria Park - prehľad etáp projektuZdroj: TREND Reality

Zámer pripravila spoločnosť Domus Project, ktorá vlastní len časť pozemkov. Viac ako polovicu plochy vlastní firma D1 Leasing (4) s cyperským vlastníkom. Za ňou je rodina Čarnogurských, ktorí pripravovali napríklad neúspešný projekt outletového centra D1 Outlet pri Senci a v poslednom čase predávali pozemky vo viacerých lokalitách.

Pôvodný zámer sa mení

Pôvodne bol na tomto pozemku plánovaný zámer Obytný súbor Zátvor II s 10 obytnými blokmi s výškou šesť až deväť podlaží s úžitkovou plochou bytov 49-tisíc štvorcových metrov a občianskej vybavenosti 6 500 m2 s takmer 800 parkovacími miestami.

Zámer získal v roku 2008 územné rozhodnutie, ktoré bolo opakovane predlžované. Lucron tento návrh mení na základe štúdie Compassu. Časť územia pri Východnej ulici, oproti parku s Bellušovým vodojemom, patrí spoločnosti Saller Group, ktorá tu plánuje vybudovať obchodné centrum.

Arboria - VýchodnáZdroj: TREND Reality

Doterajšia časť Arborie s plánovanými desiatimi blokmi na desaťhektárovom území je vo výstavbe od jesene 2011. Aktuálne prebieha kolaudácia štvrtej etapy Zelená s 203 bytmi, ktoré by mal developer odovzdávať majiteľom v lete (prvé tri etapy TREND Reality postupne hodnotili v Rande s realitou).

Vlani na jeseň sa začala výstavba susediacej Mesačnej so 163 bytmi, kde sa v súčasnosti dokončujú hrubé práce na prvých nadzemných podlažiach. Predpokladaný termín dokončenia je jeseň 2019. „Tento rok začiatkom leta počítame so spustením predaja a výstavby novej fázy s približne 150 bytmi,“ dodáva P. Kavecký.

  • Tlačiť
  • 2

Tagy Arboria Park, Lucron, Trnava