Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Úverový register. Aké informácie o nás prezrádza

28.04.2015, 05:00 | Eva Špaňová, hypotekárna špecialistka

Financovanie bývania:Informácie v registri sa uchovávajú počas celej doby splácania úveru a ešte 5 rokov po jeho splatení

  • Tlačiť
  • 0

Rozhodujete sa pre úver, pôžičku, sporenie? Rátajte s tým, že banka si určite overí vašu platobnú disciplínu v tzv. úverovom registri. Ak ste doteraz splácali všetky záväzky načas, nemusíte sa obávať. Pre banku je to v niektorých prípadoch dôležitejšia informácia, ako keby ste vôbec neboli evidovaní v úverovom registri. Vďaka tomu, že pravidelne splácate svoj dlh, bude vás považovať za spoľahlivého klienta. A pri  schvaľovaní nového úveru to bude pre vás znamenať výhodu. 

Čo je to úverový register

Úverový register je skrátený názov pre Spoločný register bankových informácií (SRBI). V súčasnosti ho aktívne využíva 17 retailových bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku. Je databázou informácií o klientoch – iba fyzických osôb – bánk a stavebných sporiteľní, ktorí čerpajú alebo čerpali úver vrátane konktokorentných úverov a aj kreditných kariet. 

Informácie v registri sa uchovávajú počas celej doby splácania úveru a ešte 5 rokov po ukončení zmluvy o úvere, t. j. po splatení úveru. V úverovom registri sa môžete ocitnúť aj vtedy, ak ste doteraz ešte vlastný úver alebo pôžičku nečerpali, ale zato ste niekomu pomohli v rámci úveru ako ručiteľ. 

Čo banka zistí

Ak banka nahliadne do registra, vo výpise z neho môže zistiť o vás zistiť niekoľko informácií. Sú tam uvedené vaše podané, zamietnuté ako aj odvolané žiadosti o úver, rovnako aj v súčasnosti splácané alebo už ukončené úverové produkty. Pri každom úvere je uvedené, či ste boli jeho žiadateľom, spolužiadateľom, prípadne ručiteľom. A samozrejme najdôležitejšie údaje ako sú požadovaná výška úveru, jeho splatnosť a zostávajúca dlžná suma.

V registri banka zistí kompletné informácie o vašej platobnej disciplíne na mesačnej báze. Ak ste niekedy so splátkou meškali, z výpisu je zrejmé v ktorom mesiaci to bolo a tiež, koľko dní či mesiacov  meškanie so splácaním trvalo. Banka vo výpise vidí, akú maximálnu sumu ste dlžili, kedy sa to stalo, ako aj termín poslednej delikvencie, čiže kedy ste splátku naposledy nesplatili načas a v požadovanej výške.

Už aj nebankovky

Splácanie úverových záväzkov klientov si môžu banky overiť nielen v úverovom registri (SRBI), ale aj v Nebankovom registri klientskych informácií (NRKI). Nachádzajú sa v ňom údaje o pôžičkách, lízingoch a kreditných kartách poskytnutých nebankovými inštitúciami.

Koncom marca tohto rokubola podpísaná zmluva medzi obidvomi registrami (SRBI a NRKI) o vzájomnej výmene informácií. Banky ako aj nebankové spoločnosti tak budú môcť komplexnejšie overovať žiadateľov o úver.

Odporúčanie

Akékoľvek omeškanie so splácaním úverov si ktorákoľvek banka pri žiadosti o nový úver určite zistí. Odporúčame preto, aby ste si dali zvlášť pozor na všetky odchádzajúce platby úverových produktov. Aj opakujúce sa, len niekoľkodňové meškanie, vám môže spôsobiť problém vo forme zamietnutia žiadosti.

Ak Vám napríklad zamestnávateľ zmenil výplatný termín mzdy o pár dní neskôr a na účte by ste nemali v deň splátky dostatok prostriedkov, radšej vašu banku požiadajte o posunutie dátumu splácania o pár dní neskôr. Vyhnete sa tým možným komplikáciám do budúcnosti. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných)

BSG

  • Tlačiť
  • 0

Tagy financovanie bývania, hypotekárna poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)