Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Villu Kalvária nadupanú technológiami zradili remeslá

15.11.2016, 04:58 | Martin Marec

V tichom prírodnom prostredí lukratívnej lokality Kalvária v mestskej časti Košice - Sever s výhľadom na mesto a s dobrou dostupnosťou ku všetkým kľúčovým miestam v centre Košíc je situovaný bytový dom Villa Kalvária. Ide o samostatne stojaci štvorpodlažný objekt, ktorý obkolesuje záhradkárska osada a v tesnej blízkosti sa nachádza aj bývalá, v súčasnosti už zatvorená magnezitová baňa. Jej súčasťou bol aj objekt teplárne, ktorý bol odpredaný ako prebytočný majetok. Developerovi sa tak dostal do rúk bývalý technologický objekt, ktorý sa podujal prebudovať na účely bývania. V čase našej návštevy neboli práce na objekte ešte ukončené, nájomníci neboli zabývaní. Počkali sme na ich dokončenie po uplynutí ďalších dvoch mesiacov. Pozrime na to, ako sa to podarilo.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 3

Rande s realitou - menu:

Architektúru stavby hodnotíme ako zaujímavú, pretože bytový dom bol zrealizovaný ako nadstavba a prestavba z bývalého technologického objektu.

Villa Kalvária - Detail oceľového nosníka v byteZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Samotná nadstavba a prestavba sa realizovala pomocou oceľových nosníkov. Ich prítomnosť bola citeľná a všadeprítomná. Výškou je  objekt vhodne zakomponovaný do prostredia.

Villa Kalvária - Dva druhy fasádyZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Fasáda je rovnomerne členitá balkónmi, terasami a odsadeniami. Je vyhotovená z kontaktného zatepľovacieho systému (150 mm) s vhodne rozloženou farebnosťou a štruktúrou. Fasáda navonok pôsobí príjemným a teplým dojmom. Na streche bytového domu sú inštalované solárne články, ktorými sa primárne pokryje energia na prevádzku tepelného čerpadla (1,6 kW) a výrobu tepla.

Villa Kalvária - Fresh klapky na fasádeZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty

Na prízemí bytového domu sú situované dva 4-izbové byty (s rozlohou 107 m2) s vonkajšími terasami a 6 garážových státí. Na 2. a 3. nadzemnom podlaží sa nachádzajú 4 byty s balkónmi, z toho dva  3-izbové a dva 4-izbové (približne 88 m2 a 92 m2). Na 4. podlaží sú dva 4-izbové byty  (okolo 111 m2 každý byt) so strešnými terasami (60 m2).

Všetky byty majú nadštandardné rozmery, preto sa domnievame, že označenie objektu „villa“ tomu zodpovedá. Byty sú dispozične navrhnuté rozumne s logickým rozmiestením miestností.

V rámci štandardu sú bytové jednotky vybavené vonkajšími žalúziami, inteligentnou elektrickou inštaláciou (ovládanie osvetlenia, zásuviek, exteriérových žalúzií, sauny, teploty v byte, TV a internetu), tepelným čerpadlom vzduch – voda na vykurovanie a ohrev TÚV, podlahovým vykurovaním a rekuperáciou. 

Systém vykurovania a rekuperácie je zabezpečený najmodernejšími technologickými celkami, dodávanými renomovanými firmami s mnohoročnými skúsenosťami overenými v praxi. Ide o inteligentné riešenia riadené aj na diaľku cez PC alebo mobil. Vlastníkom bytov nezostáva nič iné ako im dôverovať.

Výmenu vzduchu v miestnostiach, bez nutnosti priameho vetrania, zabezpečujú nasávacie tzv. fresch klapky umiestené na fasáde z každej miestnosti, zväčša v rohoch miestností. Pôsobia neesteticky a  lacným dojmom.

Villa Kalvária - Založenie stropov v byteZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Stropné konštrukcie sú riešené z oceľových nosníkov, VSŽ plechov a betónovej mazaniny. Bude zaujímavé zmerať po dokončení prác na objekte zvukovú nepriezvučnosť konštrukcie, ktorá je na tieto detaily náročná.

Villa Kalvária - Obmurovka nosníkaZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Oceľové nosníky nad prekladmi sa totiž dotýkali, resp. boli obložené murivom a neboli od seba oddelené. Konštrukcia bude pracovať, vyvíjať tlak na murivo, neskôr s pravdepodobnými prejavmi deštrukcie.

Villa Kalvária - Závesný podhľad stropuZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V ostatných častiach bola dodržaná izolácia vrstiev. Strop v miestnostiach je konštruovaný zavesenými SDK podhľadmi.

Villa Kalvária - Plastové oknáZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V bytoch budú zabudované interiérové dvere so skrytým kovaním a plastové okná s prípravou na elektrické žalúzie.

Villa Kalvária - Izolácia nadokenných prekladovZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Na základe stavebníkom predloženej fotodokumentácie konštatujeme, že nebola vykonaná dostatočná izolácia (namiesto polystyrénu mal byť použitý styrodur, prípadne iný materiál s lepšími izolačnými vlastnosťami) v nadokenných prekladoch pri žalúziových kastlíkoch tak, aby nedochádzalo ku vzniku tepelného prestupu. 

Villa Kalvária - Nezapustené vodiace lišty žalúziíZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Rovnako nebola dodržaná projektantom navrhnutá inštalácia vodiacich líšt na žalúzie, ktoré mali byť pôvodne zapustené do fasády, ale výsledok je celkom iný. Lišty sú kotvené po fasáde a v prípade balkónových dverí dokonca presahujú až cez sokel.

Villa Kalvária - Nezapustená parapetná doskaZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Parapety na oknách ukončené U profilom neboli zapustené do fasády, ale zalícované s ostením, čo nie je podľa našich skúseností vhodné riešenie.

Villa Kalvária - Detail hlavného schodiskaZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spoločné priestory

Vstup do objektu tvorí schodisko, ktoré je pristavané k objektu a je jedinou prístupovou cestou k bytom. Schodisko je vyhotovené z oceľovej nosnej konštrukcie. Na nej je uložená keramická dlažba. Domnievame sa, že to nie je ideálna kombinácia. Vplyvom rôznych materiálov, z toho vyplývajúcich rôznych koeficientov tepelnej dĺžkovej rozťažnosti a pružnosti materiálov (oceľ a keramika), môže dochádzať k odlepeniu keramickej dlažby a tiež k zvýšenej hlučnosti schodiska.

Villa Kalvária - Vonkajšie parkoviskoZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Objekt nemá výťah, čo je trochu mínus projektu. Hoci pre štvorpodlažné objekty podľa STN výťah nie je potrebný, napriek tomu si myslíme, že takýto nadštandardne vybavený objekt by si ho zaslúžil.

Parkovanie

Vlastníci bytov sa môžu rozhodnúť pre vonkajšie parkovanie a najviac polovica vlastníkov (6 miest) pre vnútorné parkovanie. Parkovanie pri objekte je riešené veľkorysými parkoviskami pri objekte (19 miest) nielen pre obyvateľov domu, ale aj pre návštevy.

Villa Kalvária - Obmurovka oploteniaZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spevnené plochy vonkajších parkovísk sú riešené pomocou ekologického drenážneho vsakovacieho systému. Je to príjemná zmena oproti iným hodnoteným novostavbám a hodnotíme ju pozitívne, nakoľko sa nebude akumulovať teplo v betónových tvárniciach.

Villa Kalvária - Viditeľné dopojenie fasádnej omietky na jednej stene

Villa Kalvária - Viditeľné dopojenie fasádnej omietky na jednej steneZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Okolo objektu i vonkajšieho parkoviska je vybudované murované oplotenie s estetickým kamenným obkladom. Žiaľ i tu sme narazili na malý detail, ktorý pôsobí neprofesionálne – obkladanie na hranách je sem-tam ukončené odrezanou časťou.

Exteriér

Fasády a povrchové úpravy domov sú zrealizované zaujímavo. Zaujal nás fasádny povrch imitujúci drevo, ktorý vhodne zapadol do prostredia. Kvalita vyhotovenia ostatnej časti fasády miestami pokrivkávala, boli viditeľné styky dvoch vedľa seba naťahovaných vrstiev.

Villa Kalvária - Zvody dažďovej vody a bleskozvodZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Alebo na prízemnej časti boli naťahané káble cez fasádu bez ukončenia, čo už musí byť vyriešené a hotové pri jej zaomietaní. Neštandardne je vyvedený zo zadnej fasády bleskozovod.

Villa Kalvária - Oplechovanie prednej terasy

Villa Kalvária - Oplechovanie prednej terasyZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Samostatnou kapitolou sú ukončenia balkónov a terás z klampiarskych konštrukcií, ktoré hodnotíme ako nesystémové riešenia. V čase našej návštevy boli zjavne deštrukčné a vizuálne znehodnotili dielo.

Villa Kalvária - Zatečenie fasády pri balkóneZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Viditeľné bolo zatečenie fasády, opakovalo sa nepochopiteľné nadpájanie jednotlivých klampiarskych dielov.

Villa Kalvária - Detail oplechovania na hornej teraseZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Najmä na terasách boli v rohoch diely spájané priamo pred pätkou ukotvenia bez zabezpečenia odvodnenia a podobne. Týmto spôsobom dôjde k rýchlejšiemu znehodnoteniu balkónov.

 

Villa Kalvária - Hliníkové okná a balkóny na najvyššom podlažíZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Takisto povrch balkónov z keramickej dlažby nepovažujeme za najvhodnejšie riešenie. Jej realizácia rozhodne nebola na vysokej úrovni – chýbalo vyšpárovanie a správne vyspádovanie, pretože sa v strede terasy držala na dlažbe voda.

Villa Kalvária - Nesprávne dopojenie zábradliaZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pri rôznych prekážkach bola dlažba dokladaná v malých kúskoch a nie obrezávaná. Investor projektu tieto nedostatky po našej návšteve odstraňoval, o čom nás informoval, napriek tomu si myslíme, že neboli vhodne zrealizované a opravené.

Villa Kalvária - Ukotvenie pätky zábradlia na prednej teraseZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zábradlie je jednoduché a architektonicky nápadité, ale kvalita zhotovenia nedostatočná. Perforované prekrytie balkónov bolo miestami zvlnené, ukotvenia celkov boli na niektorých miestach nedostatočné s náznakmi  čiastočného znehodnotenia od ich inštalácie. Spájanie jednotlivých celkom zábradlí na terasách vzájomne nedoliehali.

Villa Kalvária - Zberač dažďovej vodyZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Po našom upozornení sa investor snažil niektoré chyby čiastočne odstrániť, avšak niektoré sa už odstrániť nedali, vzhľadom k zrealizovaným konštrukciám a výškam.

Villa Kalvária - Krivé osadenie zvodu dažďovej vody

Villa Kalvária - Krivé osadenie zvodu dažďovej vodyZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zvody dažďovej vody zo strechy sú riešené „zberačom“. Keďže sme nevideli spôsob sústreďovania privádzanej vody do tohto zberača, spôsob realizácie hodnotiť nemôžeme. Ak nebol zrealizovaný kvalitne, perspektívne tu hrozí znehodnotenie fasády. Na hlavnej terase bol dokonca zvod ukotvený nakrivo.

Villa Kalvária - NN prípojky vo dvoreZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vyzdvihnúť musíme sadové úpravy a záhradnú architektúru oploteného areálu. Jej súčasťou sú pôvodne zachované stromy a osadenie kvalitných drevín a rastlín. V rámci areálu je vybudovaná aj studňa, priestor na grilovanie a komunitné stretávanie a saunový domček, ktorý slúži len obyvateľom Villy Kalvária. V tejto časti vybudoval stavebník priestor pre pestovanie okrasných alebo úžitkových rastlín vo vyvýšených hriadkach. Nešťastne v tomto priestore zatiaľ pôsobia dva stĺpy NN-prípojky, ktoré by mali byť časom preložené.

Villa Kalvária - Súbor tepelných čerpadielZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pozitívny dojem z celého priestoru za domom ale narúša komplex jednotiek tepelných čerpadiel, ktoré sú inštalované na nízkom betónovom základe bez akéhokoľvek prestrešenia, resp. ochrany, ktorá by zabránila znehodnoteniu zateplenia prívodov pred atmosferickými vplyvmi.

Villa Kalvária - Nechránené tepelné čerpadlá a sadové úpravyZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nehovoriac o tom, že tento celok nie je chránený pred manipuláciou cudzími osobami. Tiež nie je riešené odhlučnenie od okolia, čo bude narúšať komfort bývania najbližším nájomníkom.

Villa Kalvária - Výhľad z najvyššej terasyZdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Napriek tomu, že stavebník nemal inú možnosť kde umiestniť rekuperačné jednotky, pretože na streche je inštalovaná fotovoltika a treba dodržať minimálnu vzdialenosť pre rozvody, nepovažujeme toto riešenie za šťastné.

Záver

Projekt Villa Kalvária hodnotíme ako nadčasový z pohľadu použitých technológií a nastavenia vysokého štandardu bytov, čomu zodpovedajú aj ceny bytov. Vzhľadom k tomu, že investor využil potenciál polohy pôvodného objektu a objekt nadstavil, zrekonštruoval a jeho okolie zatraktívnil, urobil z neho pekné miesto na bývanie.

Na druhej strane podcenil v zásade jednoduché stavebné detaily, ktoré môžu pokaziť celkovo veľmi dobrý dojem z projektu a mnohé z nich sa už nedajú opraviť či odstrániť. Chcelo to prísnejší dohľad nad vyhotovením najmä remeselných prác.

Rande s realitou - menu:

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 3

Tagy Košice, Rande s realitou, Villa Kalvária

Realitná inzercia

Projekt NOBELOVA 3, BA III

Projekt NOBELOVA 3, BA III HERRYS ponúka na predaj byty v poslednej etape úspešného projektu Nobelova. Krásne byty s výhľadom na Malé Karpaty, v blízkosti zeleného parku - od 87 233 EUR.

Projekt Nový Ružinov 3. fáza

Projekt Nový Ružinov 3. fáza HERRYS exkluzívne ponúka na predaj nadštandardne vybavené byty a apartmány v 3. fáze úspešného projektu Nový Ružinov. Kuchynská linka so spotrebičmi v cene.

Čerešne Dúbravka - Posledná etapa predaja

Čerešne Dúbravka - Posledná etapa predaja Neprehliadnite poslednú etapu predaja nových 3-izbových a 4-izbových bytov v Čerešniach. Bývajte už o rok!

Hypokalkulačka na výpočet hypotéky s RPMN

Hypokalkulačka na výpočet hypotéky s RPMN Poradíme vám ako vybaviť výhodnú hypotéku bez stresu a námahy. Úverové ponuky zo všetkých bánk vám pripraví hypotekárny broker zo spoločnosti Smart Brokers.

Kancelárske priestory na okamžitý prenájom

Kancelárske priestory na okamžitý prenájom Dve podlažia moderne zariadených kancelárskych priestorov s rozlohou 1 679 m2 na prenájom v celku, alebo po častiach: 1250 m2 alebo 429 m2.

Realitná kancelária a hypotekárne centrum

Realitná kancelária a hypotekárne centrum Vaše úvery a nehnuteľnosti riešime ako naše vlastné. Vaša spokojnosť a vaše odporúčania sú základom nášho úspechu.

Hľadáte priestory pre nové možnosti?

Hľadáte priestory pre nové možnosti? Ponúkame na predaj a prenájom nebytové a obchodné priestory v priamom centre Bratislavy – Námestie SNP 15 – roh námestia SNP a Kamenného nám.

Alej Hrušov

Alej Hrušov Predaj stavebných pozemkov s kompletnými IS na výstavbu rodinných domov, pozemky od 500 - 1200 m² v peknom prostredí dunajskej hrádze v Kalinkove.

Pridať inzerát