Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Všetko o hypotéke so štátnym príspevkom pre mladých

20.01.2015, 05:00 | Pavla Mišovičová, hypotekárna špecialistka

Financovanie bývania: Čo je to štátny príspevok pre mladých, kto môže byť žiadateľom, posudzovanie príjmov, maximálna suma úveru a účel príspevku

  • Tlačiť
  • 2

Hypotekárny úveru so štátnym príspevkom pre mladých je medzi žiadateľmi veľmi obľúbený a často vyhľadávaný. Prinášame stručný prehľad podmienok pre získanie úveru so  štátnou bonifikáciou. 

1. Čo to je hypotéka so štátnym príspevkom 

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých je štátom dotovaná hypotéka, kde sa klientovi odpočítajú 3 % z úrokovej sadzby, ktorú má určenú v zmluve o svojom hypotekárnom úvere. Tieto 3 % štátneho príspevku sa skladajú z 2 % príspevoku štátu a 1 % sa na dotácii podieľa banka. Štátny príspevok sa stanovuje na každý kalendárny rok individuálne v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

2. Aká môže byť maximálna suma hypotéky so štátnym príspevkom 

Štátny príspevok pre mladých poskytnú banky a štát na hypotekárny úver maximálne vo výške 50 000 eur a zároveň najviac do 70% hodnoty nehnuteľnosti, pričom v niektorých bankách to môže byť aj viac ako 70 %. 

Príklad: Klient môže požiadať aj o úver vo výške 100-tisíc eur s úrokovou sadzbou napr. 3,2%. Avšak štátny príspevok mu bude priznaný len na úver do výšky 50 000 eur s úrokovou sadzbou 0,2 %, pretože z úrokovej sadzby 3,2 % mu bude odrátaný štátny príspevok vo výške 3 % štátny príspevok. Zostávajúca polovica úveru v sume 50 000 eur bude úročená riadnou úrokovou sadzbou 3,2%. 

3. Na akú dobu sa poskytuje štátny príspevok

Príspevok možno poberať prvých 5 rokov splácania úveru. 

4. Kedy treba o štátny príspevok požiadať

O štátny príspevok pre mladých treba požiadať pri spisovaní žiadosti o hypotekárny úver.

5. Kto môže požiadať o štátny príspevok

1. Štátny príspevok pre mladých je určený klientom vo veku od 18 do 35 rokov v deň podania žiadosti o hypotéku

a zároveň:

2. Ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver musí byť priemerný hrubý príjem žiadateľa nižší ako je stanovená maximálna výška príjmovej hranice, ktorá sa mení každý štvrťrok. Maximálna hranica príjmu predstavuje 1,3-násobok (v prípade manželov alebo partnerov 2,6-násobok, pričom príjmy manželov sa spočítajú) priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. 

Skúsenosti z praxe: Klienti si často myslia, že ak majú v tomto roku vyššie príjmy, že im nevzniká nárok na štátny príspevok pre mladých. To nemusí byť pravda, pretože hoci aj klient dosahuje v tomto roku vyššie príjmy, na posúdenie vzniku nároku na získanie štátneho príspevku sa zohľadňujú príjmy minulého roku. To znamená, že si treba vždy pozrieť priemerný hrubý príjem minulého roku, v príslušnom kalendárnom štvrťroku.          

3. Klient môže mať čerpať štátny príspevok len na jednu hypotekárnu zmluvu.          

Skúsenosti z praxe: Klient, ktorému už bol v minulosti poskytnutý úver so štátnym príspevkom pre mladých a tento úver už aj splatil, môže opätovne požiadať o štátny príspevok, ale len v prípade žiadosti o nový hypotekárny úver. Samozrejme, že musí splniť podmienky pre získanie úveru so štátnym príspevkom ako sú vek a hranica hrubého príjmu.  

6. Príjmová hranica pre získanie úveru so štátnym príspevkom od 1. 1. 2015

Od 1.1.2015 je príjmová hranica žiadateľa o zvýhodnenú hypotéku 1088,10 eura. V prípade dvoch žiadateľov (manželia alebo partneri) je hranica 2-násobná, t. j. 2176,20 eura. 

Príklad: Pri dvojici banky počítajú s 2-násobnou hranicou príjmu. To znamená, že ak jeden zo žiadateľov túto hranicu nespĺňa, tak druhý z tejto dvojice môže pomôcť získať štátny príspevok svojim nižším príjmom. 

7. Účel použitia úveru so štátnym príspevkom pre mladých

1. Nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie 

2. Výstavba, dostavba nehnuteľnosti – pozor, nezahŕňa nadobudnutie pozemku!

3. Rekonštrukcia alebo  prestavba.

Účel úveru musí byť riadne zdokladovaný. 

8. Kedy môže zaniknúť nárok na štátny príspevok

Nárok na štátny príspevok pre mladých môže zaniknúť:

1. Ak nedodržíte účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý 

2. Prevediete záväzok z hypotekárneho úveru na inú osobu, ktorá nespĺňa podmienky pre získanie štátneho príspevku pre mladých

3.  Splatíte hypotekárny úver pred uplynutím minimálnej doby splatnosti úveru, ktorá je 4 roky

4. Pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom úvere s príspevkom uvediete nepravdivé údaje o výške priemerného mesačného príjmu alebo veku. 

BSG

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných)

  • Tlačiť
  • 2

Tagy hypotéka pre mladých, hypotekárna poradňa, poradňa