Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Hypotéka na dom zaťažený hypotékou

10.12.2009, 00:01 | Jana Šlachtičová-Lauková, hypotekárna maklérka

Poradňa: Splácajte hypoúver po predchádzajúcom majiteľovi, alebo požiadajte o nový úver

  • Tlačiť
  • 0

     Otázka: Máme záujem o kúpu domu. Vlastníme 3-izbový byt, na ktorom je bremeno ŠFRB, na kupovanom dome hypoúver. V inej banke, ako je hypoúver, mi poradili, že nemám predávať byt, ale založiť obe nehnuteľnosti, pričom 70 % z celkovej hodnoty by malo stačiť na kúpu domu. Je možné zobrať hypotéku na dom, ktorý je už zaťažený hypoúverom inej banky? Čo v prípade, ak sa rozhodnem pre banku, v ktorej má majiteľ domu hypoúver, môžem prevziať splácanie po ňom?

Máte dve možnosti, ako Vašu situáciu riešiť.

1. Môžete prevziať splácanie hypotéky po predchádzajúcom majiteľovi, ak Vám vyhovujú podmienky jeho úveru v danej banke (úroková sadzba, výška úveru, dĺžka splatnosti). Zároveň aj Vy musíte spĺňať podmienky banky pre prevzatie úveru (vek oproti zvolenej dĺžke splatnosti úveru, bonitu pre danú výšku úveru Vášho predávajúceho atď.).

V prípade, že potrebujete ešte prostriedky na doplatenie rozdielu kúpnej ceny oproti prevzatému dlhu, môžete požiadať banku o druhý úver (za predpokladu, že hodnota nehnuteľnosti je postačujúca), alebo založiť aj Váš byt v prospech vybranej banky, čerpať ešte jednu hypotéku (s ohľadom na založenú časť voči ŠFRB – vysvetlene v 2 možnosti), alebo požiadať o spotrebný úver bez potreby založenia nehnuteľnosti.

2. Máte aj možnosť požiadať o úver vo Vami vybranej banke a založiť kupovanú nehnuteľnosť a v prípade nepostačujúcej hodnoty aj Váš byt. Získanými prostriedkami môžete splatiť pôvodnú hypotéku predávajúcich.

Záložné právo k ich úveru bude po jeho úplnom splatení vymazané (na základe bankou vydanej kvitancie – návrhu na výmaz záložného práva) a nehnuteľnosť bude zaťažená len v prospech Vašej hypotekárnej banky. 

Na Vašom byte budú viaznuť dve záložné práva, jedno v prospech ŠFRB a druhé v prospech vybranej banky. Všetky banky akceptujú, ak má pred nimi záložné právo na nehnuteľnosť ŠFRB. Samozrejme, je potrebné brať ohľad na hodnotu bytu a hodnotu, ktorá je už založená v prospech ŠFRB (resp. jej 1,5 násobok), len zvyšná hodnota môže byť založená voči banke.

Výhodnosť obidvoch možností závisí od hodnoty spomínaných nehnuteľností, parametrov pôvodných aj nových úverov a určenej kúpnej ceny.

Autorka pracuje v spoločnosti Hypocentrum, a.s.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)