Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bratislava bude modernizovať Ružinovskú radiálu, pre cyklistov prinesie zmeny

05.11.2019, 14:35 | TASR

Mesto Bratislava pripravuje modernizáciu električkovej Ružinovskej radiály. V októbri podpísalo kontrakt za 767 850 eur s DPH so spoločnosťou Dopravoprojekt na projektovú dokumentáciu, činnosť autorského dozoru a inžiniersku činnosť. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej na webe hlavného mesta.

  • Tlačiť
  • 14

Tagy

Bratislava

Zmluvná cena bude financovaná z 85 percent z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, desať percent zo štátneho rozpočtu a päť percent zo zdrojov mesta. Ružinovská radiála sa má podľa zverejnenej dokumentácie modernizovať v dĺžke 4,9 kilometra, a to v úsekoch Americké námestie-Legionárska, Legionárska- Slovanet, Slovanet-Chlumeckého.

Mesto napríklad žiada, aby projektanti navrhli materiály na odhlučnenie a znížení vibrácií koľají, preferovali výhybky s malým uhlom odbočenia, trať projektovať na rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, minimalizovať počet stĺpov trakčného vedenia, zastávky umiestniť s ohľadom na pešie ťahy a navrhnúť ich s priechodmi pre chodcov, zastávky vybaviť prístreškami, automatmi na predaj cestovných lístkov či elektronickým informačným systémom a na nástupištiach inštalovať zábradlie.

Neprehliadnite

Taktiež majú projektanti navrhnúť koridory hlavných cyklistických trás podľa platného územného plánu mesta a územného generelu, optimalizovať majú prestupný uzol medzi električkou a trolejbusom na zastávke Americké námestie, v križovatke Vazovova-Krížna navrhnúť zmenu organizácie dopravy, v oblasti Krížnej ulice riešiť celý uličný profil či na križovatke Legionárska-Krížna-Karadžičova v smere do centra upraviť polohu priechodu pre chodcov.

„Cieľovým stavom po rekonštrukcii je zvýšenie priemernej traťovej rýchlosti na úroveň 25 kilometrov za hodinu,“ píše v materiáli mesto.

V súčasnosti je táto rýchlosť na úrovni 17,8 kilometra za hodinu. Prepravná kapacita na Ružinovskej radiále je za rok viac ako 30 miliónov osôb. Magistrát vyčlenil pre tento rok peniaze aj na projektovú dokumentáciu pre modernizáciu električkovej trate Vajnorská. Taktiež aj na zámer predĺženia električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor, a to na projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť.

  • Tlačiť
  • 14

Tagy Bratislava