Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Investor hlavnej stanice chce pozemky hneď

30.09.2013, 11:00 | SITA | ds

Transprojekt požiadal mesto o vlastnícke alebo záložné právo na pozemky okolo Hlavnej stanice

  • Tlačiť
  • 1

Spoločnosť Transprojekt požiadala mesto o zriadenie vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom v okolí Hlavnej stanice pre získanie stavebných povolení, výstavbu a bankové financovanie projektu.

Mesto však pozemky odmieta investorovi dať skôr ako postaví podzemnú električkovú trať.

Podľa primátora Milana Ftáčnika je požiadavka odpredaja pozemkov pred ukončením stavby či zriadenie záložného práva nad rámec Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorú bývalé vedenie mesta uzavrelo s investorom ešte v roku 2010.

„Ide o neštandardný postup, ktorý neumožní zo strany investora garantovať akékoľvek termíny týkajúce sa realizácie projektu. V praxi to totiž znamená, že každú jednu žiadosť o užívanie verejného priestranstva bude musieť schvaľovať mestské zastupiteľstvo," reaguje v tlačovej správe mediálna zástupkyňa projektu Predstaničné námestie Mária Adamová.

Primátor tvrdí, že záložné právo by pozemky pri Hlavnej stanici zaťažilo a v prípade, že by investor úver nesplácal, mesto by mohlo o pozemky prísť.

Hlavná stanicaZdroj: IPR Slovakia

„Držíme sa rámca, že investor je dostatočne finančne silný, aby mohol projekt zrealizovať. Do vlastníctva dostane pozemky vtedy, ak nám do stanoveného času vybuduje podzemnú električku. Dovtedy majú byť pozemky v držbe mesta, aby mohlo držať istú kontrolu nad procesom," hovorí M. Ftáčnik.

Mesto Bratislava žiada od investora Predstaničného námestia garancie, že projekt dokončí. Dokázať to má podanými žiadosťami o stavebné povolenia i pripravenosťou financovať projekt.

Podľa primátora investor podal žiadosti o stavebné povolenie v troch malých objektoch v predstaničnom priestore. Tak si predĺžil územné rozhodnutie, ktoré by mu inak tento rok prepadlo. Ďalšie stavebné povolenia však nepodáva.

Mesto po investorovi tiež chcelo, aby preukázal, že má na realizáciu projektu peniaze. Bankovú garanciu však investor podľa M. Ftáčnika nepreukázal. „Bankovú garanciu nepreukázal, ale naopak sme od neho dostali požiadavku, aby sme mu pozemky predali skôr ako v roku 2016, aby ich mohol založiť a použiť ako vklad do úveru," dodáva primátor.

Podľa spoločnosti Transprojekt sú problémom aj nedoriešené vzťahy mesta s tretími stranami v priestore okolo Hlavnej stanice. Ako uviedla M. Adamová, časť pozemkov majú v správe iné spoločnosti. Ak by sa na pozemkoch začali práce, podľa investora by zákonite došlo k súdnym sporom.

Zdroj: IPR Slovakia

Primátor M. Ftáčnik priznáva, že niektoré pozemky spravujú tretie strany. Ide napríklad o pozemok v správe Dopravného podniku Bratislava, ktorý mu musí mesto odňať a dať do vzťahu k spoločnosti Transprojekt. Podľa primátora však túto situáciu riešia a nie je to problém, ktorý by investora brzdil v podávaní žiadostí o stavebné povolenia.

Mesto má s investorom od roku 2010 podpísanú Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. V súčasnosti obe strany rokujú o dodatku, ktorý má zmluvu doplniť o práva a záväzky pre investora i garancie pre mesto. V dodatku k zmluve investor navrhol aj presný harmonogram prác na projekte.

Ako informoval M. Ftáčnik, pre časový sklz zo strany mesta sú pripravení predĺžiť termín ukončenia stavby do polovice roku 2017.

Investor má podľa harmonogramu začať štartovaciu fázu projektu tento rok v októbri, termín začiatku výstavby komunikácií a infraštruktúry je naplánovaný podľa dodatku na november 2014, s výstavbou hlavnej budovy má investor začať koncom apríla 2015. Podzemnú električkovú trať však musí Transprojekt dokončiť najneskôr do júna 2017.

Ak investor stanovené termíny prekročí o viac ako 90 dní, mesto bude môcť podľa dodatku od zmluvy odstúpiť. Mesto podľa súčasnej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve od projektu jednostranne odstúpiť nemôže, investor totiž zatiaľ záväzky podľa zmluvy plní.

Prvú časť kúpnej ceny totiž zaplatil v stanovenom čase, termín odovzdania dokončenej a skolaudovanej stavby ešte nevypršal. Dodatok k zmluve zatiaľ nie je platný, keďže ho zmluvné strany ešte nepodpísali. „Kedy bude podpísaný, neviem, z našej strany sme pripravení, ale investor sa do dodatku snaží dostať viac," dodáva primátor.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy Hlavná stanica BA, Transprojekt