Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nová Cvernovka na Račianskej ožíva

26.04.2017, 14:00 | Daniel Suchý | © 2017 News and Media Holding

Minulý rok bol 1. máj – Deň otvorených ateliérov rozlúčkou s historickou budovou Pradiarne v areáli Cvernovky. Tento rok bude prvou možnosťou pre verejnosť pozrieť sa do nových priestorov kreatívneho centra, ktoré buduje Nadácia Cvernovka v priestoroch bývalej školy na Račianskej ulici.

  • Tlačiť
  • 6

Kreatívna komunita, ktorá prirodzene vznikla v priestoroch bývalej textilnej továrne v bratislavskom Ružinove, musela Cvernovku opustiť v júni minulého roka. Nadácii sa totiž nepodarilo dohodnúť na vybudovaní kreatívneho centra s novým vlastníkom areálu, developerskou spoločnosťou YIT Slovakia.

Nadácii sa však podarilo nájsť nové priestory, keď prijala ponuku Bratislavského samosprávneho kraja na dlhodobý prenájom šesť rokov opusteného areálu bývalej chemickej priemyslovky. Okrem dvoch budov – samotnej školy a internátu, je tu aj štvorhektárový dvor, ktorý by mal slúžiť verejnosti.

Nová Cvernovka - Areál Strednej priemyslovej školy chemickej na Račianskej uliciZdroj: Nadácia Cvernovka / Viktor Szemzö

Zhruba polovica ateliérov z Cvernovky sa hneď v lete presťahovala do budovy internátu, ďalší si našli iné priestory. Už v lete sa spustili práce na čistení dvora a vypratávaní budovy školy. Nadácia zaistila financovanie a pustila sa do rekonštrukcie. Škola prešla kompletnou rekonštrukciou elektriny, vody, kúrenia, strechy, odstránili sa plesňou kontaminované omietky a postupne sa začali meniť dispozície pre nové ateliéry. Rekonštrukcia budovy do funkčného stavu trvala pol roka, kolaudácia zmeny účelu je v pláne v septembri.

Ateliéry, coworking, gastro aj kultúra

Budova školy má hrubú podlahovú plochu osemtisíc štvorcových metrov na jednom podzemnom a šiestich nadzemných podlažiach. Pri hlavnom vchode zostala pôvodná recepcia, vzniká tu multifunkčný kultúrny priestor s gastro zariadením a budú tu sústredení retailoví nájomníci, priestor tu majú Artattack či predajňa detských odevov Mile.

Prízemie bude mať teda verejný charakter. Produkty z ateliérov nájdu návštevníci v obchodoch a v multifunkčnej sále sa budú konať koncerty a iné kultúrne akcie, prednášky, tvorivé dielne a ďalšie podujatia. Na poschodiach je zhruba štyridsať ateliérov a dielní, na najvyššom podlaží vznikne coworkingový priestor, knižnica zameraná na kreatívne odvetvia a komunitná kuchynka s terasou.

Nová Cvernovka - recepciaZdroj: TREND Reality

„Väčšina ateliérov je už vybudovaná, pozornosť sa sústreďuje na kultúrny priestor, ktorý otvoríme na jeseň,“ hovorí Boris Meluš z Nadácie Cvernovka. Dodáva, že budova je takmer plne obsadená. Osemdesiat percent nájomníkov tvoria pôvodní Cvernovkári. „Zvyšok sú noví nájomcovia dopĺňajúci funkcie, ktoré sme tu chceli mať, napríklad tlačiareň, stolár či zvárač,“ približuje. Na dennej báze bude v Novej Cvernovke pracovať 150 ľudí.

Náročný rozbeh projektu

„Náš vstup do tohto projektu bol názornou ukážkou absolútnej naivity, neznalosti a neskúsenosti,“ smeje sa dnes Viliam Csino z Nadácie Cvernovka. „Ale aj radosti a odhodlania,“ dopĺňajú Boris Meluš a Šymon Kliman. Priznávajú, že budova bola v oveľa horšom stave, ako pôvodne očakávali a záväzok preinvestovať v prvom roku 350-tisíc eur už takmer trojnásobne prekročili.

Nadácia sa stará o obnovu infraštruktúry a spoločných priestorov, teda chodieb, schodísk, strechy, toaliet, kultúrneho priestoru a dvora. Jednotlivé ateliéry si nájomníci budujú sami na vlastné náklady. Hodnotu doteraz vykonaných prác odhaduje správca nadácie Branislav Čavoj na zhruba 900-tisíc eur. Z toho 550-tisíc eur pokryli úvery, ďalšieho štvrť milióna stála kotolňa a zvyšok zahŕňa investície nájomníkov, hodnotu dobrovoľníckej práce a materiálu darovaného sponzormi.

Neprehliadnite

Nielen rekonštrukčné práce ale aj samotné získanie financovania sa ukázalo náročnejšie, než kreatívci pôvodne predpokladali. Rokovanie s bankou sa naťahovalo a nezaobišlo sa bez potreby zábezpeky, ktorú musela vyskladať štvorica zakladateľov nadácie. Práce sa však už rozbehli a robotníkov bolo treba zaplatiť. Podarilo sa to vďaka menším crowdfundingovým projektom a pôžičkám budúcich nájomníkov.

Pre nutnosť zabezpečiť bankový úver nadácia siahla aj po pôžičke od zahraničnej inštitúcie zameranej na financovanie spoločensky orientovaných projektov. Poľský fond TISE SA poskytol 350-tisíc eur zabezpečených Programom EÚ pre zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI). Slovenské banky totiž zatiaľ nie sú partnerom programu založeného na podporu kvalitných a inovatívnych pracovných miest.

Nová Cvernovka - komunitná dieľňaZdroj: TREND Reality

Cieľom je znižovať nájomné

Nové kreatívne centrum, ktorého oficiálny názov ešte nie je definitívne určený, má fungovať vďaka viaczdrojovému financovaniu. „Zásadný rozdiel je v tom, že v Pradiarni sme neboli otvorení verejnosti, tu to bude naopak,“ vysvetľuje Š. Kliman. Prevádzku, údržbu budovy, náklady na energie a splátky úveru pokryje nájomné za priestory.

Ateliéry však nemajú vysokým nájomným dotovať kultúrnu prevádzku, podieľať sa majú skôr na jej obsahu. Financovaná by mala byť z príjmov z gastro zariadenia a z grantov, podobne ako je to bežné v kultúrnych a kreatívnych centrách v Európe. „Základný princíp, na rozdiel od klasických developerov a správcov nehnuteľností, je držať nájomné čo najnižšie ako sa dá. Hneď, ako to ekonomika dovolí, nájomné sa zníži,“ zdôrazňuje V. Csino.

Nová Cvernovka - Ateliér SvetlíkZdroj: TREND Reality

Podmienky prenájmu z Pradiarne sa nezopakujú, vedeli Cvernovkári už v čase, keď sa museli vysťahovať. Hoci je nájomné v tvoriacom sa centre na Račianskej vyššie, ateliéry si zväčša zracionalizovali priestory a konečná suma sa tak nemusí priveľmi líšiť.

Dlhodobé plány

Hoci zatiaľ sa práce sústreďujú najmä na budovu školy, Nadácia Cvernovka má pripravené plány pre dlhodobý rozvoj celého areálu. Návrhy tvorí tím architektov z Cvernovky, ktorí sa podľa svojich časových možností priebežne zapájajú do plánovania. Zmluvný záväzok voči Bratislavskému kraju hovorí, že do roka od podpisu zmluvy má nadácia predstaviť koncept využitia internátu.

Návrh je už pripravený, počíta s doplnením kreatívneho centra o funkciu ubytovania a verejnú funkciu pre kraj a mesto. Prvýkrát ho predstavia na diskusii v rámci programu 1. mája, kde sa bude debatovať o plánoch s areálom. Ešte pred predložením na schválenie krajskému zastupiteľstvu plánujú zakladatelia nadácie návrh predstaviť vedeniu a poslancom župy.

Nová CvernovkaZdroj: TREND Reality

V areáli plánujú postupne vybudovať parkovisko, športoviská, komunitné záhrady, rezervoáre na dažďovú vodu, bývalé garáže sa majú prebudovať na galériu. Dlhodobé plány počítajú aj s ďalšími ekologickými zásahmi do budov aj do areálu, ktorý má byť členený na verejnú a poloverejnú časť.

Motiváciou je ukázať, ako môžu komunitné projekty posunúť spoločnosť dopredu a otvoriť debatu, ktorá by mohla napokon viesť k vytvoreniu podmienok na budovanie podobných centier. Aby sa štát a samosprávy nezbavovali nepotrebných budov predajom, ale hľadali partnerov na ich nové využitie, hoci len dočasné.

Nová CvernovkaZdroj: TREND Reality

Podľa zakladateľov Nadácie Cvernovka takéto projekty narážajú na neschopnosť porozumieť ich odlišnému spôsobu fungovania, zároveň aj na obmedzené možnosti ich financovania. Slovenské banky napríklad nemôžu poskytnúť úver na základe dlhodobého prenájmu budovy, ako je to v iných krajinách, vrátane Česka. Samosprávy zas nemôžu založiť majetok v prospech iných subjektov, ak by chceli vytvoriť spoločný podnik. Obvyklý ekonomický model kreatívnych a kultúrnych centier v Európe tak na Slovensku ani nie je možný.

Debata o tom, ako by podobné projekty mohli byť životaschopné, bude súčasťou podujatia 1. máj – Deň otvorených ateliérov. Od 10. do 22. hodiny budú otvorené nové ateliéry na Račianskej 78. Okrem toho sa budú v kreatívnom centre konať koncerty, čítačky, výstavy, predstavenia a worshopy pre deti či premietanie filmov.

  • Tlačiť
  • 6

Tagy Cvernovka, industriál