Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nová električka od J&T Real Estate? Štúdia určila víťaznú trasu

05.09.2018, 16:33 | Tomáš Vašuta | © 2018 News and Media Holding

Developerská skupina J&T Real Estate pokračuje v príprave novej električkovej trate, ktorá má spojiť Nivy s ďalšími mestskými časťami koľajovou dopravou. Aktuálne predstavila verejnosti výsledky porovnávacej štúdie, ktorá mala určiť najvýhodnejšiu trasu električky.

 • Tlačiť
 • 50

Prvé vízie novej električkovej trate v centre mesta predstavil developer ešte minulý rok. Už vtedy navrhol trať od Starého mosta cez Euroveu a Košickú ulicu s napojením na existujúcu ružinovskú radiálu.

„Súčasný stav koľajovej dopravy nezohľadňuje rozvoj a potreby mesta v priestore, kde vzniká jeho nové centrum. Našimi návrhmi nechceme riešiť iba obsluhu rozvíjajúcich sa území, ale pozeráme sa na dopravu v meste komplexne a v širšom meradle,“ uviedol vtedy Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Porovnávanie štyroch trás

Medzitým si developer nechal vypracovať komplexnú štúdiu. „V uplynulých mesiacoch sme na základe požiadavky vedenia mesta nechali spracovať nezávislú štúdiu zameranú na porovnanie prínosov a možných negatív navrhovanej trasy v porovnaní s alternatívnymi po Landererovej a Mlynských nivách,“ uviedol P. Pelikán.

Štúdia porovnávala trasy nielen z pohľadu prepravno-prevádzkovej efektívnosti, ale zohľadňoval sa aj dopad na existujúcu električkovú sieť a celkovú MHD, pridanú hodnotu v systéme a tiež vzájomné vplyvy na cestné komunikácie.

Jedným z kritérií bol aj parameter priestorovej a technickej realizovateľnosti, a tiež to, či a ako je územie dopravne obslúžené dnes, či nie sú k dispozícii iné dopravné systémy, (napr. trolejbus), ktorých zladenie s ďalším systémom električky by bolo technicky aj finančne náročné.

Šesť nových zastávok

 „Do celkového hodnotenia vhodnosti trasy vstupuje viacero premenných a všetky ich treba dobre zvážiť a zhodnotiť, keďže ide o finančne aj projekčne náročný projekt, ktorý ovplyvní fungovanie danej lokality na veľa rokov,“ vysvetlil Radoslav Grečmal zo štúdia GFI, ktoré pre JTRE spracúva projekt novej električky.

„Po posúdení všetkých spomenutých kritérií vyšla ako najvhodnejšia práve navrhovaná trasa Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu,“ uviedol D. Grečmal. Zamietol sa tak variant, aby električka prechádzala cez Landererovú ulicu, spájala mesto cez Dunajskú ulicu či bola trasovaná po Karadžičovej ulici.

Návrh trate novej električkyZdroj: J&T Real Estate

Nová trasa by sa tak mala napojiť na petržalskú radiálu na Šafárikovom námestí, poza objekt Umeleckej besedy po Pribinovej ulici a popred Euroveu, kde sa napojí na Košickú ulicu. Prejde cez Dulovo námestie, až k trhu na Miletičovej, odkiaľ bude pokračovať smerom na Trnavské mýto a zároveň sa napojí na ružinovskú radiálu.

Na novej trati by malo vzniknúť šesť zastávok s pracovnými názvami SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova. „Takéto zokruhovanie umožní plynulé električkové prepojenie a skráti čas presunu medzi Petržalkou a Ružinovom  na 10-15 minút, a zároveň vytvorí veľmi dobré predpoklady pre realizáciu ďalšieho dlhodobého zámeru  mesta – vybudovanie vrakunsko-biskupickej radiály. Pozitívom tiež je, že pri súčinnosti všetkých dotknutých strán by tento projekt mohol byť realitou v priebehu štyroch až siedmich rokov,“ uviedol P. Pelikán.

Umelka nedotknutá

Podľa jeho slov by sa mal rozpočet celého projektu vyšplhať na 30 miliónov eur.  „Platí náš verejný záväzok, že na stavbu električky významne prispejeme. Situácia sa však časom mení, myslíme si, že štát by mal mať záujem na rozvoji takéhoto druhu dopravy. Chceme však prispieť významnou čiastkou,“ uviedol P. Pelikán.

Aktuálne začína J&T Real Estate pripravovať podklady pre žiadosť na územné konanie. Ak by projekt dostal všetky potrebné povolenia, mohol by sa podľa developera zrealizovať za rok a pol. Projekt teraz bude posudzovať mesto i príslušné stavebné úrady. Až ony rozhodnú o konečnej podobe projektu.  

Kontroverzným prvkom pôvodne predstavenej trate bolo aj ohrozenie budovy Umelky. „Umelecká beseda je hodnotný prvok historickej zástavby, na ktorého zachovaní nám vždy záležalo a nikdy sme neuvažovali na jeho asanácii. Riešili sme preto s projektantmi, ako zrealizovať odbočenie električky zo Starého mosta  na Pribinovu. Aj keď je to finančne a technicky náročné, našli sme riešenie trasy poza Umelku a majiteľom Umeleckej besedy sme dali prísľub, že projekt žiadnym spôsobom neobmedzí funkčnosť objektu,“ konštatoval P. Pelikán.

Návrh trate novej električkyZdroj: J&T Real Estate

Ten sa vyjadril aj k špekuláciám ohľadom možnej výstavby na trhovisku Miletičova. „Chceme vyvrátiť mýty o tom, že chceme Miletičku obsadiť nejakým developerským projektom. Vôbec to nie je pravda, neuvažovali sme nad tým,“ zdôraznil P. Pelikán.

Developer predpokladá, že v novovyrastajúcej štvrti bude v najbližších rokoch pracovať denne 91 270 zamestnancov, pričom v rezidenčnej časti bude bývať 17 400 ľudí. Navyše, štvrť by malo denne navštíviť ďalší takmer 100-tisíc ľudí.

Pôvodne chcel J&T Real Esate realizovať v lokalite projekt s názvom Spojená Bratislava. Ten žiadal aj o štatút významnej investície. Ten bol nakoniec stiahnutý a skupina plány prepracovala. Všetky projekty medzi Starým mostom, Apollom a Landererovou ulicou zahrnula pod novú značku Eurovea City.

Aké sú výhody navrhovanej trate podľa J&T Real Estate

 • Trasa disponuje vysokou prepravnou kapacitou.
 • Ide o najviac segregovanú trasu zo všetkých alternatív, pričom pre jej umiestnenie sú v území cielene vytvárané podmienky.
 • Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich nie sú spoločné s autobusmi = menšie prevádzkové problémy  a jednoduchšie stavebno-technické riešenie.
 • Trasa nevedie ulicami s trolejbusovým trakčným vedením, netreba riešiť súvisiace technické problémy.
 • Navrhovaná trasa poskytuje veľmi dobré podmienky pre pokračovanie trate po Prístavnej ulici s potenciálom ďalšieho predĺženia smerom do Vrakune a Podunajských Biskupíc.
 • Z hľadiska dopravného zaťaženia úsek navrhovanej trate disponuje mimoriadnou atraktivitou, čo je zrejmé najviac na Pribinovej ul., kde zaťaženie dosahuje maximálne hodnoty v rámci celého systému električkovej dopravy.
 • Nadväzne na vyššie uvedené je trasa najvhodnejšou alternatívou pre diametrálne vzťahy v smeroch Karlova Ves – Ružinov a Petržalka – Ružinov, čo znižuje potrebu tranzitu cez Špitálsku, resp. Obchodnú ul. s radom odporových bodov (obmedzená rýchlosť, množstvo koľajových križovatiek a pod.).
 • Z dopravno-inžinierskeho hľadiska táto alternatíva nemá žiaden negatívny prvok.

 • Tlačiť
 • 50

Tagy električka, J&T Real Estate