Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nové vedenie Bratislavy: Doterajší rozvoj mesta bol živelný

04.03.2019, 11:05 | TASR

Rozvoj Bratislavy bol v poslednom období živelný, sprevádzaný nevôľou a apatiou jej obyvateľov. Uviedol to bratislavský magistrát s tým, že výsledkom je veľmi zlá reputácia developerov, nedôvera občanov v záujmy developerov, a tiež v schvaľovací i povoľovací proces a úplný nedostatok kvalitnej debaty o rozvoji mesta.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy

rozvoj

Magistrát tak reaguje aj na analýzu Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) zameranú na hlavné problémy pri povoľovaní výstavby v Bratislave.

Transparentnejšie pravidlá

Zanedbaná spoluzodpovednosť, obchádzanie zákonov a nedostihnuteľnosť vinníkov v mnohých viditeľných kauzách viedli podľa hlavného mesta k strate dôvery a odbornej konštruktívnej diskusie. „Toto všetko vytvára mimoriadne napätie medzi obyvateľmi a developermi, volenými zastupiteľmi aj odborníkmi. Cieľom nového vedenia mesta je dostať rozvoj mesta pod kontrolu, chrániť legitímne záujmy jeho obyvateľov a zároveň rešpektovať platný územný plán a legislatívne rámce,“ povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.      

Mesto tvrdí, že na zlepšenie tohto stavu budú potrebné na jednej strane transparentné pravidlá v povoľovacích procesoch, ale na druhej strane najmä odborná, trpezlivá diskusia o jednotlivých investičných projektoch medzi obyvateľmi, developermi a odborníkmi.

„Pre zdravý a rozumný rozvoj mesta je mimoriadne dôležité, aby obyvatelia rozumeli princípom rozvoja mesta, územnému plánovaniu a legislatívnym možnostiam. Posilníme úlohu mesta prostredníctvom vznikajúceho Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB) v participačných procesoch, kde vytvoríme kapacity a miesto pre konštruktívnu diskusiu a hľadanie kompromisov,“ deklaruje P. Bubla.

Nová komisia

Bratislava tvrdí, že v súčasnosti pracuje na posilnení transparentných pravidiel a prehľadnosti procesov na získanie povolení, záväzných stanovísk mesta a iných procesov, ktoré predchádzajú príprave na investičné projekty v hlavnom meste.

Platný územný plán mesta je podľa magistrátu určujúcim dokumentom pre rozvoj mesta, v niektorých prípadoch a územiach však, ako tvrdí, nie dostatočne presne reguluje výstavbu a rozvoj územia. „Mesto a potreby jeho obyvateľov sa dynamicky rozvíjajú a máme za to, že na to treba reagovať. Pripravujeme rýchle zmeny a doplnky územného plánu, ktoré spresnia pravidlá pre rozvoj mesta a posudzovanie investičných zámerov a umožnia flexibilnejšie pripravovať územné plány zón,“ uviedol P. Bubla.

Bratislavská samospráva pripravuje tiež vznik komisie pre rozvoj mesta, ktorá bude zložená z odborníkov na urbanizmus, architektúru, dopravu a životné prostredie. Tá bude poradným orgánom nielen pre posudzovanie investičných zámerov developerov, ale aj pre strategické a územnoplánovacie dokumentácie vypracúvané MIB.

Viac diskusie

„Dôležitým aspektom bude rozmer transparentnej odbornej diskusie a spolupráce, developerom bude dávať spätnú väzbu a odporúčania k investičným zámerom tak, aby boli projekty kvalitnejšie a rešpektovali verejný záujem,“ spresnil P. Bubla.

Neprehliadnite

Od investorov chce mesto požadovať investície do kvality života, do riešenia dopravy a výziev spojených so zahusťovaním mesta a s budovaním kvalitných verejných priestorov.

Analýza IUR upozornila na rozdielnu interpretovateľnosť územného plánu mesta, nízku mieru aktualizácie a problematické spracovávanie územných plánov zón. V praxi z toho podľa inštitútu plynie jeden z hlavných problémov, a to nestálosť a nepredvídateľnosť stanoviska mesta k jednotlivým investičným zámerom.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy rozvoj