Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Odvolania voči územnému rozhodnutiu k druhej etape električky v Petržalke zamietli

13.05.2019, 11:02 | TASR

Odvolania voči územnému rozhodnutiu k pripravovanej stavbe druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke (Bosákova - Janíkov dvor) okresný úrad zamietol. Zároveň potvrdil rozhodnutie petržalského stavebného úradu z októbra 2018. Uviedol to hovorca hlavného mesta Peter Bubla s tým, že rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po jeho doručení účastníkom konania.

  • Tlačiť
  • 6

Rozhodnutie o umiestnení stavby k projektu druhej etapy električkovej trate v Petržalke nebolo právoplatné. Hoci ho ešte na jeseň 2018 vydal hlavnému mestu petržalský stavebný úrad, voči rozhodnutiu sa odvolali traja účastníci konania. Ich odvolanie bolo preto v štádiu posudzovania odvolacím orgánom, v tomto prípade Okresným úradom Bratislava.

V procese prípravy

Projekt predĺženia električkovej trate v Petržalke je momentálne v procese prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie. „Po jej doručení na magistrát a po kontrole budú prebiehať prerokovania  s dotknutými subjektmi za účelom získania kladných stanovísk," spresnil P. Bubla.

Po získaní stanovísk hlavné mesto požiada o vydanie stavebného povolenia štyri stavebné úrady. „Mesto postupuje v zmysle stanoveného harmonogramu," deklaruje hovorca bratislavskej samosprávy.

Po získaní stavebného povolenia by malo nasledovať vysúťaženie zhotoviteľa stavby a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na získanie financovania prostredníctvom európskych zdrojov cez Operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII).

Cez 100 miliónov

Projekt musí byť preto zrealizovaný najneskôr v roku 2023. Pred troma rokmi ešte mesto predpokladalo začatie stavby v roku 2018 a dokončenie v roku 2020. Riešenie námietok obyvateľov, odborníkov či dopravných policajtov však stálo mesto rok a sedem mesiacov.

Neprehliadnite

Predĺženie električkovej trate až po Janíkov dvor má odbremeniť súčasnú dopravnú situáciu v Petržalke. Električková trať bude mať celkovú dĺžku 3,8 kilometra, sedem zastávok v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os. Súbežne s radiálou budú vybudované cyklotrasy, cesty i chodníky k zastávkam.

Predpokladané náklady na projekt sú 114 miliónov eur s DPH. Hlavné mesto zároveň spolu s Petržalkou pracujú aj na rozvoji celého územia, ktorým nová električková trať bude viesť.

  • Tlačiť
  • 6

Tagy električka