Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Petržalka má druhú štúdiu pešieho pohybu, rieši lokalitu Dvory

27.03.2019, 12:12 | TASR

Bratislavská Petržalka má druhú štúdiu pešieho pohybu, tentoraz pre lokalitu Dvory. Koncepčný materiál má slúžiť mestskej časti ako podklad pre projektovú prípravu revitalizácie verejných priestorov a peších trás, zároveň však aj ako podklad pre mesto na prípravu generelu pešieho pohybu. Štúdiu schválili v utorok petržalskí miestni poslanci.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

Petržalka

„Už prvú spracovanú štúdiu, pre Háje, sme zaslali na hlavné mesto ako podkladový materiál, ako aj všetkým organizáciám, ktoré by mohli z tejto štúdie ťažiť, pre ktoré by mohla byť potrebná. Tak isto to urobíme aj s druhou štúdiu pre Dvory,“ uviedla Zuzana Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy petržalského miestneho úradu.

Hlavným cieľom je určiť priority samosprávy pri rozvoji pešej dopravy v rámci dopravného systému mesta, definovať základné požiadavky na infraštruktúru pre chodcov, ale tiež podmienky a vhodné opatrenie k zvýšeniu ich pohodlia a bezpečnosti.

Strategický dokument má zabezpečiť logický presun a mobilitu peších obyvateľov a slúžiť pre budúce rekonštrukcie chodníkov a niektorých komunikácií, aby sa opravovali v logických celkoch a s nadväznosťami.

Neprehliadnite

Mestská časť považuje dokument za záväzný. „V zmysle zákona akákoľvek štúdia, urbanistická či iná, nie je záväzný dokument. Záväzné sú len územné plány. Ale aby štúdia neskončila v šuplíku, považovali sme za potrebné, aby sa s ňou poslanci oboznámili a prijali k nej uznesenie. Považujeme to za záväzné,“ podotkla Z. Kordošová.

Samospráva má v pláne taktiež spracovanie tretej štúdie pre lokalitu Lúky. V rozpočte na to financie má.

„Pripravujeme sa, že by sme mohli pristúpiť k obstaraniu posledného dokumentu. Uvidíme, ako nám to schvália poslanci, ale bola by škoda nepokračovať. Máme len pozitívne ohlasy,“ poznamenala Z. Kordošová.

Cieľom štúdií pešieho pohybu je demonštrovať bezpečné a bezkolízne priechody pre peších, ale aj vniesť istú dávku logiky a nastaviť pravidlá pri budovaní či starostlivosti o chodníky.

Dokument, respektíve niektoré jeho ustanovenia, by mali slúžiť ako podmienka pre budúcich investorov. Prvá štúdia pešieho pohybu pre lokalitu Háje platí od konca roka 2017.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Petržalka

Diskusia (0 reakcií)