Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Premenovanie Námestia SNP mestská časť schválila, na ťahu sú bratislavskí poslanci

24.09.2019 | TASR

Diskusia (1 reakcia) Pravidlá diskusie

25.09.2019 | atabaz

Jednohlasné schválenie?
Poslanci si nedokázali položiť si otázku, ako v praxi bude fungovať ich rozhodnutie? Budú občania skutočne pomenovávať len jednu časť námestia dlhoročne známeho pod veľmi dôstojným názvom odrazu názvom novým? Veď aká udalosť nielen tu, na Slovensku, bola udalosťou väčšieho významu ako protifašistcký odboj? Zo strany poslancov ide o účelovo "uponáhľané" rozhodnutie (je výročie Nežnej, musíme čosi pamätné po sebe zanechať - najjednoduchšie bude premenovanie časti pamätného námestia, veď občania si budú musieť pripomenúť, kto sa o to zaslúžil).

Pri všetkej úcte k aktérom Nežnej revolúcie u nás (započala ňou demokratizácie všetkých oblastí života) je užitočné urobiť porovnanie (aj pre priam "kŕčovitý" návrh premenovania časti známeho námestia), a to porovnanie situácie u nás v rokoch vojny a na prelome 80. a 90. rokov. Komu sa chce popremýšľať a porovnávať (a má poznatky na porovnávanie), ten si položí otázku. ako je možné, že takéto druhy revolúcie, akou bola i naša Nežná reolúcia (teda revolúcia v zmysle zásadného prevratu v spôsobe života), prebehli pokojnou cestou (resp. zväčša pokojnou cestou) takmer vo všetkých krajinách socializmu v rovnakom čase? Takmer v rovnakom čase sa rozpadla niekdajšia socialistická sústava. Dokumenty z obdobia revolúcie pripomínajú súčasníkom dramatické výjavy násilného potláčania pochodujúcich študentov v Čechách dobovými zástupcami verejného poriadku, a to obuškami. Sú to zarmucujúce výjavy, ale boli to už len prejavy agónie dobového režimu, na nič reperesívne sa už zástupcovia politickej moci nezmohli. Nikomu z účastníkov zhromaždení v nasledujúcich dňoch nehrozilo zatýkanie a akékoľvek sankcionovanie. Ako je to možné, že sa to udialo podobne - takmer naraz - skoro vo všetkých niekdajších satelitoch Moskvy?
Nuž preto, lebo o zmenu politckých pomerov stáli v 80. rokoch už aj v samotnej Moskve. Už aj v dobovom Sovietskom zväze mali reformní komunisti dosť totalitného poriadku s frustrujúcimi dôsledkami v živote občanov krajiny. Vzorom sa im stali práve reformy v Československu v 60. rokoch - dubčekovský socializmus s ľudskou tvárou , ale tí odvážnejší zachádzakli v návrhoch zmien v krajine i ďalej. V niektorých rodinách u nás sú dodnes uchovávané dokumenty z tejto doby, články z dobovej sovietskej tlače, preklady v našich časopisoch, v ktorých odvaha ich autorov kritzovať mnohé nepriaznvé javy nielen v Sovietskom zväze, ale v tábote socializmu, predstihujú aj odvahu súčasných kritckých publicistov.
Vedia súčasní mladí ľudia niečo o Gorbačovovej perestrojke? Aj naša Nežná je jedným z dôsledkov uvoľňovania politického tlaku Moskvy voči satelitom
v tábore socializmu.
Porovnajme situácie, v akých sa ocitli účastníci SNP, so situáciami, v ktorých sa ocitli účastníci revolúcií za demokraciu v bývalých krajinách socializmu.

Účastníkom oboch dôležitých udalostí v histórii našej krakjiny patrí , samozrejme, úcta a uznanie. No nemôže byť na počesť Nežnej revolúcie pomenované nejaké nové námestie, pomenovaná nová ulica na niektorom z nových sídlisk v Bratislave? Rozhodnúť, že časť nejakého námesti so zaužívaným názvom (a veľmi čestným názvom) bude z vôle poslancov mať iný názov ako zvyšok námestia, to nie je dobrý nápad.