Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ružinov ide riešiť čierne stavby na Zlatých pieskoch

12.08.2019, 11:02 | TASR

Bratislavský Ružinov začína s obstarávaním územného plánu zóny (ÚPZ) Zlaté piesky, konkrétne pre lokalitu záhradkárskej osady Mokráň záhon. Ide o územie s rozlohou 26,2 hektára, ktoré je funkčne určené pre záhrady a záhradkárske a chatové oblasti, kde však pribúdajú čierne stavby často využívané na trvalé bývanie.

  • Tlačiť
  • 0

„Mať k dispozícii územný plán zóny je pre obec nevyhnutnosťou. Ak nechceme, aby kvalita prostredia úplne ustúpila nekontrolovateľnej výstavbe, potrebujeme jasné pravidlá. O to viac, ak ide o územie, kde v posledných rokoch vyrástli desiatky čiernych stavieb,“ uviedol ružinovský starosta Martin Chren.

Samospráva v tejto súvislosti vyzýva občanov, občianske združenia, občianske iniciatívy a právnické osoby, aby vyjadrili svoje požiadavky, námety či odporúčania pre riešenie danej oblasti.

Urobiť tak môžu do 30. septembra, buď poštou na adresu referátu územného plánu ružinovského miestneho úradu na Mierovej ulici, alebo písomne v podateľni úradu.

Dôvodom rozhodnutia spracovať predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu je narastajúci počet čiernych stavieb, ktoré svojím funkčným využitím a hmotovo-priestorovým usporiadaním nezodpovedajú charakteru územia a nie sú v súlade s reguláciou stanovenou územným plánom mesta (ÚPN).

Mnohé z nich sa pritom využívajú na trvalé bývanie. „Neexistuje tam rozumná, jasná regulácia výstavby. Čiže niektorí stavebníci to zneužívajú a obchádzajú. A stavajú naozaj v záhradkárskej osade bez prístupových ciest, kde sa nedostane ani sanitka, obrovské domy. Dokonca s nájomnými bytmi,“ poznamenal M. Chren.

Samospráva považuje za „mimoriadne dôležité a nutné“ zadefinovanie jasných regulácií využitia územia celej zóny. Teda určenie podmienok na výstavbu, saturáciu celej zóny potrebnou technickou infraštruktúrou vrátane vyriešenia dopravnej obsluhy dynamickou a statickou dopravou.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Ružinov, územný plán

Diskusia (0 reakcií)