Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Stavebný úrad zastavil práce na stavbe pod Mostom SNP

08.06.2018, 12:43 | TASR

Nad ostro kritizovanou výstavbou pod bratislavským Mostom SNP bol v uplynulých dňoch vykonaný štátny stavebný dohľad. Stavebný úrad na základe zistení priamo na mieste zápisom do stavebného denníka zastavil začaté práce na tejto stavbe, preštuduje si dokumentáciu, ktorú stavebník - spoločnosť Zemegula pri dohľade predložil a rozhodne o ďalšom postupe.

  • Tlačiť
  • 2

Tagy

Most SNP

Povedala Silvia Vnenková z miestneho úradu v bratislavskej Petržalke. Podľa výsledkov vykonaného štátneho stavebného dohľadu na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP stavebník časť prác uskutočnil za účelom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác.

Nad rámec povolení

Stavebník však uskutočnil aj opravy a stavebné úpravy nad rámec pôvodne statikom navrhnutých opráv. „Predložením dokumentácie od statika orgánu štátneho stavebného dohľadu však preukázal, že po začatí vykonávania opráv a udržiavacích prác zistil väčšie a zásadnejšie ohrozenie nosnej funkcie statických častí konštrukcie, vrátane schodísk, než sa pôvodne predpokladalo, a preto bolo nevyhnutné realizovať väčší zásah,“ uviedla Vnenková.

Vizualizácie projektu strediska pod Mostom SNPZdroj: Zemegula

Firma Zemegula však podľa jej slov tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásila, ani nepožiadala o ich povolenie. Okrem toho taktiež nad rámec nevyhnutných opráv a stavebných úprav zabezpečujúcich odstránenie havarijného stavu a stability mosta začala firma realizovať novú konštrukciu dvojpodlažnej stavby. Pod Mostom SNP buduje firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, zrejme cyklistické a turistické centrum.

Vlna kritiky

Vyplýva to z materiálov k predĺženiu prenájmu pozemkov tejto firme, ktoré schvaľovalo v minulom i predminulom roku bratislavské mestské zastupiteľstvo. Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky. Krajský pamiatkový úrad Bratislava uviedol, že žiadne práce na Moste SNP neodsúhlasil a neevidoval od hlavného mesta či stavebníka žiadosť o rozhodnutie v tejto veci.

Neprehliadnite

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že rozumie rozhorčeniu Bratislavčanov a ako povedal, sám ho aj zdieľa. „O tom najnovšom vývoji pod Mostom SNP neboli informovaní oni, ale ani mesto,“ uviedol. Spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom sa dohodli na štátnom stavebnom dohľade nad touto výstavbou. Stavebníka primátor v máji tiež požiadal o okamžité zastavenie prác. Firma Zemegula na otázky doteraz nereagovala.

  • Tlačiť
  • 2

Tagy Most SNP