Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

ŽSR vyzvali Transprojekt na odovzdanie pozemkov pod Hlavnou stanicou

10.10.2017, 10:56 | TASR

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) po odstúpení od zmluvy so spoločnosťou Transprojekt pristúpili k druhému kroku. V závere septembra písomne vyzvali Transprojekt na protokolárne odovzdanie pozemkov. Firma však na stretnutie neprišla.

  • Tlačiť
  • 0

Odovzdanie pozemkov sa malo uskutočniť 5. októbra pred bratislavskou hlavnou železničnou stanicou. „Hoci doporučený list s pozvánkou na protokolárne spätné odovzdanie pozemkov si spoločnosť Transprojekt prevzala, nikto zo zástupcov spoločnosti na stretnutie neprišiel," opisuje hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Spoločnosť Transprojekt podľa nej doručila ŽSR list, v ktorom navrhuje vzniknutú situáciu riešiť na spoločnom stretnutí a zároveň uvádza, že odstúpenie od zmluvy považuje za neplatné, právne neúčinné a ako také ho neuznáva s tým, že si voči ŽSR bude uplatňovať náhradu bližšie nešpecifikovanej škody.

„Vo veci bratislavskej hlavnej stanice sme vykonali ďalší potrebný právny úkon. Napriek fyzickej neúčasti zástupcov spoločnosti Transprojekt na protokolárnom odovzdaní pozemkov sme tieto prevzali späť do našej správy," hovorí generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy s tým, že spoločnosť Transprojekt počas takmer 11 rokov trvajúceho nájmu nevykonávala na pozemkoch žiadnu činnosť, ani sa o ne riadne nestarala.

Neprehliadnite

„Už som vydal pokyn, aby sme bezodkladne začali konať v oblasti starostlivosti o poriadok, bezpečnosti a celkového vzhľadu uvedeného priestoru," dodáva M. Erdössy.

Aké budú najbližšie kroky spoločnosti Transprojekt, by sa podľa M. Pavlikovej malo vyjasniť na vzájomnom stretnutí, ktoré spoločnosť iniciovala a ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch.

ŽSR odstúpili od rámcovej zmluvy so spoločnosťou Transprojekt na prenájom priestorov na Predstaničnom námestí pred Hlavnou stanicou v Bratislave. Na základe toho, že súkromná spoločnosť si nesplnila zákonnú povinnosť a nezabezpečila do 31. júla zápis do Registra partnerov verejného sektora.

Vizualizácie rekonštrukcie Hlavnej stanice v Bratislave.Zdroj: Modulor Bratislava

M. Pavliková pripomenula, že rámcovú zmluvu uzatvorili ŽSR a spoločnosť Transprojekt 10. júla 2006 na dobu 50 rokov. Jej predmetom bol nájom pozemkov potrebných na realizáciu investičného zámeru podľa projektu Predstaničný priestor – Bratislava, ako aj vzájomné usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom a k navrhovaným stavbám.

Na projekt bolo v roku 2010 vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24. augusta 2010. „Transprojekt až do dnešného dňa nepristúpil k výstavbe navrhovaných stavieb a celý projekt stagnoval," doplnila M. Pavliková.

ŽSR začali v júli 2017, mimo projektu, ktorý mal realizovať Transprojekt, s čiastočnou rekonštrukciou Hlavnej stanice v Bratislave prebudovaním bývalého služobného podchodu na podchod pre cestujúcich s výstavbou moderných výťahov pre imobilných cestujúcich na všetky nástupištia. Projekt má byť hotový do konca tohto roka. Nasledovať bude prebudovanie bývalej reštaurácie na čakáreň.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Hlavná stanica BA, Transprojekt, ŽSR

Diskusia (0 reakcií)