Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Pomôcky autora inšpirácií

Obsah

 1. Kontakt na administrátora
 2. Názov a URL adresa galérie
 3. Prihlásenie a vstup do administrácie
 4. Meno autora
 5. Logo galérie
 6. Profilová fotka autora
 7. Popis galérie
 8. Odkazy (obľúbené stránky)
 9. Rubriky
 1. Tagy
 2. Kalendár autora
 3. Textový widget
 4. Vytvorenie a uverejnenie novej inšpirácie
 5. Dodatočné zmeny v uverejnených inšpiráciách
 6. Formátovanie textu
 7. Vkladanie obrázkov
 8. Vkladanie videí
 9. Čitateľské diskusie

1. Kontakt na administrátora

Neviete si s niečím poradiť, máte otázku a nenašli ste nižšie odpoveď? Napíšte otázku adminovi.

2. Názov a URL adresa galérie

Názov galérie inšpirácií schvaľuje a nastavuje administrátor na základe návrhu autora. Zvyčajne je názov galérie totožný s menom autora. URL adresu navrhuje autor, schvaľuje a nastavuje admin. Zobrazovaný názov galérie je možné dodatočne zmeniť, no neodporúčame to. Optimálny názov galérie je zhodný s URL adresou, ktorej dodatočná zmena je technicky problematická - existujúce odkazy na staršie posty nebudú po zmene URL fungovať.

3. Prihlásenie a vstup do administrácie

Autor sa prihlasuje menom a heslom z registrácie, ku ktorej administrátor priradil práva k danej galérii. Prihlasovacie okno sa nachádza v čiernej portálovej lište v pravom hornom rohu stránky (ikona portrétu). Po zadaní správneho mena hesla sa v dialógovom okne prihlásenia zobrazuje odkaz "Galéria inšpirácií" smerujúci do administrácie konkrétnej  galérie - základného zoznamu Moje inšpirácie. Ak je autor prihlásený, na stránkach všetkých inšpirácií sa mu automaticky zobrazujú administračné funkcie pre jeho galériu.

Zabudnuté prihlasovacie meno a heslo si možno obnoviť pomocou funkcie Nedarí sa mi prihlásiť. Stačí mať prístup k emailovej schránke uvedenej v registrácii.

4. Meno autora

Meno autora sa zobrazuje na mieste obvyklom pre uvádzanie autora článku. Autor inšpirácie si zobrazované meno nastavuje vo svojej registrácii ako Prezývku. Neodporúčame časté a neodôvodnené zmeny prezývky.

K jednej galérii inšpirácií môže byť priradený iba jeden autor a jedna registrácia. Ak ide o kolektívne spravovanú galériu, odporúčame vytvoriť si samostatnú registráciu s vhodne zvolenou prezývkou  a konkrétnych autorov vymenovať v popise galérie a pod každým novým postom.

5. Logo galérie

Logo galérie tvorí štvorcový obrázok minimálnych rozmerov 70x70 px, ktorý sa zobrazuje v abecednom zozname autorov inšpirácií. Logo galérie navrhuje autor (môže to byť zmnešená verzia profilovej fotky) a nastavuje zodpovedný redaktor pri založení galérie, ktorý tiež môže na požiadanie logo dodatočne zmeniť.

6. Profilová fotka autora

Fotografia autora v jeho profile má mať šírku minimálne 200 px (širšia fotka bude automaticky zmenšená). Výška je variabilná, no tiež minimálne 200 px. Ak sa pri zdieľaní postu na Facebooku nezobrazuje správny obrázok, dôvodom je malá veľkosť profilového obrázka (podmienka Facebooku je minimálne 200x200 px).

Profilovú fotku si autor môže zmeniť v nastaveniach svojho profilu. Zobrazuje sa v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétnej galérie.

7. Popis galérie/blogu

Autor zadáva textový opis svojej galérie/blogu v nastaveniach profilu. Odporúčame priblížiť v ňom svoj profesionálny background, v prípade kolektívneho blogu vymenovať zúčastnených autorov. Popis galérie sa zobrazuje pri profilovej fotografii v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétnej galérie.

8. Odkazy (obľúbené stránky)

Autor zadáva odkazy na svoje obľúbené/odporúčané stránky v nastaveniach profilu. Medzi odkazmi môžete uviesť aj stránku svojej firmy či organizácie, túto funkcionalitu však nemožno využívať na reklamu pre tretie subjekty ani uvádzať nadmerné množstvo odkazov. Odkazy sa zobrazujú v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétneho blogu.

9. Rubriky 

Rubriky sú spoločné pre všetkých autorov a všetky galérie/blogy. Vytvára ich centrálne administrátor  a tvoria prvú úroveň navigačného menu Inšpirácií. Aktuálne sú len dve rubriky: Návrhy a Realizované. Priradenie jednej z nich ku každej inšpirácii je povinné. 

10. Tagy

Tagy (tematické nálepky) sú spoločné pre všetkých autorov a všetky galérie/blogy. Vytvára ich centrálne administrátor a tvoria druhú úroveň navigačného menu inšpirácií. Priradenie aspoň jedného tagu (môžete ich priradiť aj viac) ku každej inšpirácii je povinné. 

11. Kalendár autora

Kalendár sa zobrazuje v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétnej galérie. Zvýraznené sú dni, v ktorých autor publikoval aspoň jeden post - inšpiráciu. Po kliknutí na dátum sa zobrazí zoznam inšpirácií, ktoré autor publikoval v daný deň. Kalendár sa generuje automaticky, autor ho nemôže nijako ovplyvniť.

12. Textový widget

Pomocou textového widgetu je možné v pravom stĺpci konkrétnej galérie zobrazovať individuálny obsah auora - napríklad Like box alebo iný social plugin z Vašej facebookovej stránky. Obsah textového widgetu sa zadáva v nastaveniach profilu. Stačí doň skopírovať príslušný html kód (typicky vo formáte iframe).

Pri využívaní textového widgetu prosím dodržiavajte podmienky blogovania. Túto funkcionalitu nemožno využívať na reklamu pre tretie subjekty. Pozor, vloženie chybného kódu (napríklad s neuzavretou html značkou) môže mať za následok nesprávne zobrazovanie alebo úplnú nefunkčnosť vašej galérie inšpirácií/blogu.

13. Vytvorenie a uverejnenie novej inšpirácie

Prihlásenému autorovi stačí kliknúť na výrazný button Nová inšpirácia, ktorý sa mu zobrazuje na všetkých stránkach galérií. Formulár na vloženie nového postu má šesť povinných polí označených hviezdičkou (samozrejme, spoliehame sa na to, že nebudete uverejňovať prázdne články):

 • Titul - Názov postu, typicky zhodný s názvom prezentovaného projektu. Z titulu sa automaticky generuje URL adresa inšpirácie. Bloger ju môže dodatočne upraviť, no neodporúčame robiť to (najmä nie dodatočne po uverejnení článku, pretože ak si niekto uložil starú URL, odkaz mu už nemusí fungovať).
 • Publikovať od - Dátum publikovania sa pri vytvorení inšpirácie automaticky nastaví na aktuálny čas. Túto hodnotu by ste po uverejnení článku už nemali meniť. V koncepte môžete meniť dátum bez obmedzení, je to dokonca odporúčané - ak by ste zverejnili napríklad dva dni starý koncept s pôvodným dátumom, nezaradil by sa na začiatok zoznamu najnovších inšpirácií. Akonáhle však bol článok zverejnený, meniť čas publikovania je neprípustné. Inšpiráciu je možné nastaviť aj na publikovanie v budúcnosti. V koncepte nastavíte želaný dátum a čas a kliknete na Uložiť a publikovať.
 • Úvodný obrázok - Úvodná fotka by mala mať šírkový, nie výškový formát. Zobrazuje sa v zoznamoch inšpirácií aj v úvode detailu inšpirácie s pevným pomerom strán 3:2 (=1,5). Ak použijete iný formát, pri zobrazení sa obrázok automaticky oreže. To najmä pri výškovom formáte môže spôsobiť, že zobrazená bude obsahovo nepodstatná časť fotografie. Zdroj úvodného obrázka zadaný v samostanom políčku je nepovinný, v prípade vyplnenia sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrázka, vo fotogalérii pod obrázkom. Optimálna veľkosť úvodného obrázka je 1000 x 667 px. 
 • Rok - Rok výstavby, rekonštrukcie alebo vypracovania prezentovaného návrhu
 • Miesto - Zadajte aspoň krajinu, kde bol návrh realizovaný, alebo krajinu, v ktorej vznikol návrh
 • Autor - Môžete uviesť aj viac autorov návrhu, názov architektonickej kancelárie aj konkrétne mená autorov.

Podtitul povinný nie je. Ak ho však nevyplníte, v metatagoch stránky bude chýbať pole Description, ktoré pomáha lepšiemu umiestneniu v Googli. Podtitul môže mať maximálne 300 znakov, na prekročenie limitu je autor upozornený pri uložení postu.

Každú inšpiráciu pred uverejnením uložte ako koncept a skontrolujte si ju. Reálny náhľad konceptu si zobrazíte z editačného rozhrania kliknutím na button Zobraziť koncept (ak ide o publikovaný článok, button sa zmení na Zobraziť inšpiráciu). Druhou možnosťou je kliknúť v zozname Moje inšpirácie na titul článku (uverejneného či konceptu).

Pozor, koncept aj post pripravený na publikovanie je možné zobraziť len v prípade, že má čas publikovania rovný alebo nižší ako aktuálny. Ak si chcete zobraziť náhľad, najskôr článok uložte ako koncept s (automaticky priradeným) aktuálnym časom, skontrolujte ho, a až v poslednom kroku prípadne zmeňte dátum publikovania na čas v budúcnosti.

Prehľad svojich uverejnených aj neuverejnených inšpirácií máte vždy k dispozícii na stránke Moje inšpirácie. Ak vám nepoužité koncepty zavadzajú v zozname, nastavte im čas na hodnotu hlboko v minulosti. Úplné vymazanie konceptu môže na požiadanie zabezpečiť admin blogov.

14. Dodatočné zmeny v uverejnených inšpiráciách

Ak musíte v uverejnenom článku urobiť dodatočné zmeny, riaďte sa zásadou priznávania vykonaných zmien dostatočne zreteľnou a zrozumitelnou formou. Obvykle sa pôvodný text preškrtne a zaň sa napíše nový, odôvodnenie úprav sa môže uviesť v zátvorkách na konci článku. Priznávať netreba opravy preklepov či gramatických chýb, ktoré nemenia význam textu.

Autor výnimočne môže stiahnuť z verejne dostupných stránok svoj už raz publikovaný článok tromi spôsobmi:

 • uloží post ako koncept (prípustné naozaj len vo výnimočných prípadoch, redakcia sa bude pýtať na dôvody)
 • ponechá pôvodný titul postu a celý text nahradí oznamom o stiahnutí s odôvodnením tohto kroku (toto je transparentnejší spôsob ako prvá možnosť)
 • požiada admina o úplné vymazanie článku z databázy

Vo všetkých troch oboch prípadoch je možné, že k pôvodnému blogpostu sa istý čas, typicky niekoľko dní, bude dať dostať cez pamäť vyhľadávača Google.

15. Formátovanie textu

Autor inšpirácie má k dispozícii textový editor so základnými funkciami na formátovanie textu a prácu s tabuľkami. Dostupné sú odrážkové aj číslované zoznamy, vkladanie textových odkazov, špeciálne znaky. Na medzitituly je pripravený špeciálny štýl, nájdete ho v ponuke Odstavec v nástrojovom paneli textového editora.

Z dôvodu zachovania jednotného vzhľadu a správnej štruktúry stránok nie je možné meniť typ, veľkosť ani farbu fontu. Nepovolené sú aj podčiarknutý text (podčiarknutie je vyhradené pre hypertextové odkazy), prázdne odseky (dvojitá medzera medzi odsekmi) či nadpisové štýly iné ako medzititulkový H2.

Ak do vložíte nepovolené štýly formátovania (napríklad kopírovaním z Wordu alebo editovaním HTML kódu), v editore ich uvidíte aj po uložení, no vo verejne prístupnej stránke blogu sa nezobrazia.

Častou chybou pri tvorbe článkov je používanie nového riadku (shift+enter, tzv. line break, v html kóde <br />) namiesto správneho nového odseku (enter, tzv. paragraph, v html kóde <p>). Korektné formátovanie je zaručené len pri používaní odsekov. Textový editor pri uložení textu chýbajúce značky <p> automaticky pridáva, no nie vždy sa mu to podarí na sto percent.

Ak je zobrazené pole textového editora primalé na pohodlnú prácu s textom a fotografiami, zväčšite si ho kliknutím na ikonu Prepnúť na celostránkové zobrazenie v nástrojovom paneli editora.

16. Vkladanie obrázkov

Fotografie sú pre inšpirácie základná vec - predpokladáme, že obrázky budú mať v galériách prevahu nad textom. Vytvorte si v texte nový odsek, do ktorého chcete vložiť obrázok. Kliknutím na tlačidlo Vložiť/Upraviť obrázok v nástrojovej lište textového editora sa otvorí dialóg, v ktorom máte dve možnosti:

 • vložiť do poľa Cesta k obrázku url adresu obrázku uloženého na inom serveri, alebo
 • kliknúť na ikonu "hľadania vo foldri" vpravo od poľa Cesta k obrázku, čím sa otvorí knižnica vašich obrázkov, z ktorej môžete vybrať existujúcu alebo do nej nahrať novú fotku

PopisyZdroje k obrázkom môžete zapisovať do dialógového okna pri vkladaní obrázku. V editačnom rozhraní ich po zadaní nevidno, v štandardnej forme pod fotografiami sa zobrazia až po uložení a zobrazení konceptu či publikovanej inšpirácie. Odporúčame, aby každý použitý obrázok mal uvedený zdroj. Slovo "Zdroj:" sa pred názov zdroja/meno autora vkladá automaticky, nemusíte ho písať. Prosíme neporušujte pri vkladaní obrázkov autorské práva tretích strán.

Ak potrebuje popis alebo zdroj dodatočne zmeniť, označte v editore konkrétny obrázok a kliknite na ikonu Vložiť/Upraviť obrázok. Zobrazí sa formulár so skôr zapísanými hodnotami. Po ich zmene kliknite na OK a následne celú inšpiráciu uložte. 

Optimálne je vkladať obrázok do nového prázdneho odseku na celú šírku stránky, obrázky obtekané textom nebudú dobre vyzerať na mobilných zariadeniach. Na rozdiel od úvodného obrázka, fotografie vkladané do textu môžu mať akýkoľvek pomer strán. Každý obrázok použitý v inšpirácii sa automaticky zaradí do full-screen fotogalérie, ktorá sa dá otvoriť kliknutím na ktorúkoľvek fotku v texte.

Nemá zmysel vkladať obrázky so šírkou väčšou ako 1000 px (minimálne by to malo byť 700 px, spomenutých 1000 px je optimum). Zobrazenie na webe lepšiu kvalitu nikdy nevyužije a mohli by ste prekročiť veľkostný limit 500 KB (0,5 MB)/obrázok (pri pokuse o nahratie väčšieho súboru sa zobrazí chybové hlásenie Neboli vybrané žiadne platné súbory). Najúspornejším súborovým formátom pre fotografie je JPG s kompresiou nastavenou na 80 až 90 percent. 

Každý autor má na serveri k dispozícii vlastnú knižnicu (adresár) na obrázky. Aby ste si udržali prehľad, odporúčame vytvárať si v knižnici podadresáre. 

17. Vkladanie videí

Vkladanie (embedovanie) videí z portálu YouTube je veľmi jednoduché. No stránke videa, ktoré chcete vložiť, kliknite na Zdieľať a skopírujte si adresu videa v tvare youtu.be/nqkx_qERhOY. V texte blogpostu vytvorte nový prázdny odsek a v nástrojovom paneli textového editora kliknite na ikonu Vložiť/upraviť médiá. Vložte skopírovanú URL z YouTube do príslušného políčka dialógového okna, typ ponechajte nastavený na Flash. Stlačte Vložiť, hotovo.

Takto vložené video bude fungovať aj na mobilných zariadeniach. Embedovaním YouTube videí, ktorých autori povolili zdieľanie embedovaním, neporušujete žiadne autorské práva. Podobným spôsobom ako videá z YouTube môžete do článkov embedovať aj videá z iných videoportálov, presný postup si však musíte zistiť a otestovať sami.

18. Čitateľské diskusie

Platí zásada, že autor inšpirácií v čitateľských diskusiách vystupuje pod vlastným menom (prezývka = meno a priezvisko, prípadne prezývka = názov blogu). Čitateľ má právo vedieť, že prípadnú polemiku s ním vedie autor postu a nie anonymný návštevník.

Autor nemá možnosť zakázať celú diskusiu ku konkrétnemu postu. Výnimočne tak môže urobiť administrátor blogov na základe žiadosti autora.

Autor má možnosť skryť konkrétny príspevok v diskusii ku svojmu blogpostu pomocou funkcie Skryť, ktorá sa zobrazuje pri každom príspevku. Vidí ju len prihlásený autor na svojom blogu.

Po skrytí príspevku sa namiesto jeho pôvodného obsahu zobrazí oznam Bloger sa rozhodol skryť tento komentár pre porušenie pravidiel diskusie. Z obsahu oznamu je zrejmé, v akom prípade je použitie funckie Skryť prípustné (prečítajte si úplné podmienky diskutovania na portáli TREND.sk). Skrytý príspevok je možné opätovne odkryť. Môže tak urobiť sám autor alebo redakcia - ak usúdi, že príspevok neporušoval pravidlá.

Skrývanie a odkrývanie príspevkov odporúčame používať veľmi striedmo a len v odôvodnených prípadoch. Autor by mal byť pripravený znášať prípadnú kritiku aj mierne nad rámec bežných spoločenských zvyklostí.

Okrem skrývania príspevkom blogerom funguje v diskusiách aj systém označovania príspevkov za nevhodné čitateľmi. Ak viacero prihlásených používateľov TREND.sk označí príspevok za nevhodný, jeho obsah je automaticky nahradený oznámením o tom, že ho čitatelia označili za nevhodný. Aj taký príspevok si však môže každý návštevník individuálne odkryť a prečítať. Parametre automatického skrývania nevhodných príspevkov nastavuje redakcia TREND.sk.

Odoberanie upozornení na nové diskusné príspevky je možné pomocou funkcie Odoberať/Zrušiť odber. Tá sa zobrazuje prihlásenému používateľovi pod každou diskusiou ku článku. Odoberanie si treba nastaviť pre každý post/inšpiráciu zvlášť. Ak chce mať autor prehľad o všetkých diskusných príspevkoch ku svojim postom, musí si ihneď po publikovaní zobraziť (zatiaľ pravdepodobne prázdnu) diskusiu k najnovšiemu blogpostu a kliknúť na odkaz Odoberať.

Úplné podmienky blogovania

Prečítajte si úplné podmienky blogovania na portáli TREND.sk, ktoré platia aj pre galérie inšpirácií.

Kontakt pre inzerentov

TREND Representative, s.r.o.
Silvia Vadovičová
Advertising Executive Manager
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
Tel.: (02) 208 22 271
Fax: (02) 208 22 246
E-mail: inzercia@etrend.sk

Príjazd autom (pdf)

Fakturačné údaje

TREND Representative, s.r.o.,
Tomášikova 23,
821 01 Bratislava

IČO: 43824706
DIČ: 2022494287
IČ DPH: SK2022494287

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, pod vložkou číslo: 49039/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2622180607/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2218 0607
SWIFT: TATR SK BX