Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Záhradka

02.06.2010 | eff1

Otec je úžívateľom jednej zo záhrad zv záhradkarskej osade. V súlade so zákonom si dali žiadosť na MÚ židosť o odkúpenie. Obec si žiadala, aby našli vlastníkov, pričom ale záhrady si svojpomocne upravili ešte v r. 1983 zo smetiska, ktoré bolo na bývalých urbárskych pozemkoch. Platili za uvedené pozemky daň z pôdy a užívali záhradku nepretžite, teda 28 rokov. Majiteľa sa doteraz nepodarilo nájsť, pretože urbárska obec nebola obnovená. Pozemky sú vedené v katastri ako majetok urbárskej obce, ktorá nie je nikde evidovaná a teda zrejme neexistuje. Je možné tieto pozemky pre jednotlivých záhradkárov získať vydržaním_ Majú urobený aj geometrický plán. Ak je možné vydržanie, aký je potom postup?

 Pravidlá diskusie