Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Predaj odkúpeného bytu, rekonštruvaného pred odkúpením

30.04.2013 | jarmilazel

V roku 2011 sme odkúpili za zostatkovú hodnotu do osobného vlastníctva družstevný byt, ktorého sme boli prvými a jedinými užívateľmi od kolaudácie domu (1989). Zostatková hodnota sa stanovila zrejme ako nesplatená časť anuity, bytové družstvo nezisťovalo aktuálny technický stav bytu, čo by koniec koncov ani nebolo spravodlivé východisko. Podľa aktuálneho znenia zákona o dani z príjmu, by sme mali pri prípadnom predaji bytu zaplatiť daň z príjmu, nakoľko pre oslobodenie od platenia dane podmienka trvalého pobytu minimálne dva roky už neplatí, ale len podmienka min. 5-ročného vlastníctva.
Počas obývania nášho bytu ešte v režime družstevného vlastníctva sme byt postupne rekonštruovali, o čom máme uschované doklady. Je možné okrem odkupnej hodnoty bytu i tieto výdavky odpočítať z predajnej ceny ako výdavky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie bytu?
Podľa § 8 ods. 5 písm. a) sa za daňový výdavok pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti, ktorú daňovník nadobudol kúpu považuje kúpna cena preukázateľne zaplatená za nehnuteľnosť, t.j. cena, ktorú daňovník vynaložil na obstaranie nehnuteľnosti do vlastníctva. Ako daňové výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov je možné uplatniť aj výdavky, ktoré daňovník vynaložil na technické zhodnotenie, opravu a údržbu nehnuteľnosti, ako aj výdavky, ktoré daňovník vynaložil v súvislosti s predajom nehnuteľnosti (napr. poplatok za znalecký posudok, výdavky vynaložené na vypracovanie kúpnej zmluvy, správne poplatky súvisiace s predajom, poplatok realitnej kancelárii za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti), s výnimkou osobných výdavkov daňovníka. Všetky výdavky musí daňovník preukázať hodnovernými dokladmi, z ktorých musí byť zrejmá tak vynaložená suma, ako aj účel, na ktorý boli výdavky vynaložené. Daňovník vyčísli čiastkový základ dane podľa § 8 ako rozdiel medzi príjmom z predaja nehnuteľnosti a daňovými výdavkami.

Podľa tohoto znenia nie je zrejmé, či sa dajú uplatniť len výdavky, ktoré sme vynaložili až po odkúpení bytu od BD alebo aj tie, ktoré sme vynaložili predtým, pričom neboli malé (okná, dvere, omietky, podlahy,...).

 Pravidlá diskusie