Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Môže ma správca domu zažalovať?

18.05.2010 | zrakaklepeto

v mesiaci 02/2008 som sa stal vlastníkom bytu na základe čoho som požiadal správcu o predloženie Zmluvy o výkone správy za účelom k jej pristúpeniu. Svoju žiadosť som zopakoval písomnou formou dňa 02.01.2009, žiaľ bezvýsledne. Až po niekoľkých mesiacoch mi bola vhodená do poštovej schránky fotokópia Zmluvy, ktorá je neúplná, nekompletná, pretože začiatok Zmluvy je od strany 4 a tiež číslo bankového spojenia sa nezhoduje s číslom uvádzaným na mesačných predpisoch. Mám za to, že správca porušuje niekoľko ustanovení zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (nevedie oddelené účty úhrad za plnenie (zálohové platby) od prostriedkov fondu opráv, mesačné zálohové predpisy zvyšuje na základe predpokladu zvýšení sa poplatkov za ústredné kúrenie, za teplo na prípravu teplej úžitkovej vody poplatkov za studenú vodu a studenú vodu na prípravu teplej úžitkovej vody, netransparentne hospodári z finančnými prostriedkami).Väčšina bytov vo vlastníctve je v prenájme a tak akákoľvek komunikácia je na bode mrazu. Považujem vyššie uvedené nedostatky za hrubé a tak neplatím nájomné. Správca mi nedávno (po viac ako 1,5 roku) doručil upomienku spolu s výpočtom penálov. Chcem Vás preto požiadať o radu ako mám postupovať.


Ďakujem , Ivan. P. Bratislava

 Pravidlá diskusie