Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zákon o vlastníctve bytov

01.01.2014 | IKOIKO

Máme dlhotrvajúce problémy so správcom, ktorým je Spravbytkomfort a.s. Prešov. (máme info, že nás "predali" Správe bytov s r.o. Prešov bez nášho vedomia a súhlasu.) Nie sme spoločenstvo, ale 40 samostatných vlastníkov bytov a NP v jednom bytovom dome. Snažili sme sa zvolať schôdzu vlastníkov bytov podľa zákona, ktorý hovorí o práve štvrtiny vlastníkov bytov požiadať správcu o zvolanie schôdze. Správca nám oznámil, že nevidí dôvod zvolávať schôdzu (táto služba spoplatnená) a tak sme si po čase zvolali schôdzu sami zákonným postupom, ale správca označil schôdzu ako nezákonnú a odmietol sa schôdze zúčastniť a zároveň písomne oznámil vlastníkom bytov "nezákonnosť" schôdze. Máme zato, že sme nič neporušili a svoje právo sme nepoužili, nakoľko jeho využitie nie je povinné. Správca na schôdzi odsúhlasené veci nerešpektuje a úmyselne zavádza vlastníkov bytov informáciami, ktoré znevažujú naše snahy o modernizáciu vykurovacej sústavy a ohrevu TÚV. Snažíme sa o veľké zníženie cien, ktoré nám správca nie je ochotný umožniť i keď zákon hovorí o jeho povinnosti zabezpečiť nám najvýhodnejšiu cenu aká sa dá získať. Do konca nám nechce uhradiť z našich peňazí (fond opráv) projektovú dokumentáciu na predmetnú modernizáciu vyk. sústavy a ohrevu TÚV. Najprv sa opierali o zápisničné rozhodnutie vlastníkov bytov a NP z roku 2007 o úhradách z Fo a teraz, keď na základe toho istého dokumentu majú splniť našu požiadavku, ignorujú to. Jedná sa o požiadavku 12-tich bytov z 39, kde máme asi 16 vlastníkov bytov z 54. Nevieme si poradiť so správcom, ktorý svojou skrytou kampaňou neumožnil vytvorenie spoločenstva a neustále zneužíva, musím byť priamy, ľudskú hlúposť a odkázanosť časti vlastníkov bytov. Prosíme o nejakú formu pomoci.

Riešime aj problém so zmluvou o výkone správy a údržby, kde sme v súdnom spore. Stav je taký, že nález Okresného súdu v Prešove vraví, že zmluva je uzavretá nezákonným spôsobom, ale určenie neplatnosti zmluvy zamietol, lebo podnet som dal sám s vedomím viacerych vlastníkov bytov (dôverník). Podal som odvolanie.

Ak je možné, prosím o odpoveď aj na moju mailovú adresu, lebo v práci s PC som takmer negramotný a nebudem vedieť nájsť odpoveď ak bude uverejnená len mimo mojej adresy. Ďakujem.

 Pravidlá diskusie