Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zrušenie zmluvy o nadstavbe a použitie finančných prostriedkov na právna služby z fondu opráv

05.12.2008 | an.s.11

Dobrý deň. Prosila by som o odpoveď na 2 otázky.Sme vlastníkmi bytov a máme vytvorené spoločenstvo1.v roku 2003 sme uzatvorili zmluvu o predaji spoločných priestorov strechy pre výstavbu nadstavby s plochou do 700 m2 pre 2 byty s valbovou strechou.podľa vtedy platného zákona sme s tým museli súhlasiť všetci vlastníci.v pribehu rôznych konaní a odsúhlasovaní stavby, hlavný architekt zmenil pôvodný projekt a odsúhlasil namiesto 2 bytov s valbovou strechou inú varianti s 8 bytmi a plochou strechou.dnes chcú niektorí vlastníci túto zmluvu napadnúť a určiť ju ako neplatnú súdnou cestou.v zmluve sa nachádza iba podmienka nedodržania doby výstavby,kt.je stanovená na 18 mesiacov a jej nedodržaním si môžeme žiadať pokutu cca 500.000,-.v zmluve sa nespomína výslovne postavenie len 2 byt.jednotiek ani výslovne polvalbová strecha, len vyjadrenie, že predaj spol.preistorov v tomto prípade strechy je za účelom nadstavby 2 bytov s polvalbovou strechou. Moja otázka,je možné zrušiť túto zmluvu? uzemné konanie prebehlo a čaká sa už len na stavebné.2.na túto žalobu predseda spoločenstva použil finančné prostriedky z fondu opráv. na schôdzi mu to odsuhlasila 2/3 väčšina. Ja však zastávam názor, že konal protizákonne, nakoľko tieto finančné prostriedky z fondu opráv nesmú byť použité bez súhlasu všetkých vlastníkov na tento účel.mimochodom,žaloba bola podávaná v mene len predsedu bez ďalších splnomocnení a ostatných náležitostí.     zmluvu o nadstavbe sme podpisovali každý vlastník zo zhotoviteľom,nie spoločenstvo

 Pravidlá diskusie