Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Dotácie pôjdu najmä na nájomné byty

16.05.2013, 13:00 | ds | SITA

Štátnu podporu na výstavbu nájomného bývania dostanú aj súkromné firmy

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

ŠFRB

Vláda chce riešiť kritický nedostatok nájomných bytov na Slovensku rozšírením podpory aj na súkromné firmy. Teraz môžu čerpať výhodné úvery s jednopercentným úrokom od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) iba samosprávy, od Nového roka k nim pribudnú aj firmy. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pripravilo aj vyhlášku s podmienkami podpory.

Na obstaranie nájomného bytu môžu dostať obce, kraje a firmy úver vo výške 80 percent ceny, najviac 60-tisíc eur na maximálne 40 rokov s ročným úrokom 1 percento. Už v tomto roku dostal fond na nájomné byty 89 miliónov eur, takmer 2,5-násobok vlaňajšieho balíka. Obce si však na náročné projekty výstavby nájomných bytoviek netrúfajú a zväčša volia model odkúpenia skolaudovaného domu postaveného súkromnou firmou, na ktorý si berú úver od ŠFRB.

Podmienkou získania výhodného štátneho úveru bude, aby novopostavená budova ponúkala sociálne nájomné byty minimálne 30 rokov. Zákon tiež umožní, aby o výhodný úver žiadali aj neziskové organizácie založené s väčšinovým podielom samosprávy. Zvýši sa aj priama dotácia na obstaranie nájomných bytov pre samosprávy. Pri štandardných bytoch s výmerou 50 až 60 štvorcových metrov to bude 30 až 40 percent ceny. Pri bytoch nižšieho štandardu do 55 štvorcov na 70 až 75 percent.

Nový zákon o ŠFRB, ktorý schválil parlament, má zefektívniť aj podporu mladým rodinám pri snahe zabezpečiť si bývanie. Podporu môžu získať manželia vo veku do 35 rokov, ľudia, ktorí sa starajú o maloleté dieťa, alebo domácnosti s ťažko zdravotne postihnutým. Zvýhodnenie môžu získať aj odchovanci z detských domovov.

Zdroj: Flickr

Zákona má zároveň motivovať vlastníkov bytových domov k ich komplexnej obnove. Zvýhodnený úver už nebude možné získať iba na zateplenie, ale aj na rekonštrukciu technických zariadení, napríklad rozvodov vody, plynu a elektriny alebo výťahov. V rámci získaných úverov so zvýhodnenými úrokovými sadzbami sa budú môcť financovať aj úpravy, ktoré umožnia bezbariérový pohyb. Novinkou je aj to, že na projekty budú smerovať aj prostriedky Európskej únie. Na projekty, ktoré podporí ŠFRB, je v tomto roku vyčlenených celkovo 165 miliónov eur, čo je o 15 percent viac ako v minulom roku. Zo štátneho rozpočtu je na podporu bývania určených ročne 54,9 milióna.

Vyhláška o podrobnostiach podpory zo ŠFRB určuje výšku úveru na obstaranie bytu pre manželov na 80 percent obstarávacej ceny, najviac 55-tisíc eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 percentá. Pre ťažko zdravotne postihnutých alebo odchovancov ústavov do 35 rokov alebo s dieťaťom do troch alebo päť rokov, môže podpora na obstaranie bytu dosiahnuť 100 percent ceny, ale najviac 60 tisíc eur na byt a najdlhšie na 40 rokov s ročným úrokom 1 percento. Výška úveru na modernizáciu môže pri jednotlivých kategóriách žiadateľov dostiahnuť od 50 do 80 percent ceny, najviac 60 až 100 eur na štvorcový meter najdlhšie na 20 rokov s úrokom od 1 do 4 percent.

Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu môže byť úver vo výške 80 percent ceny, najviac 70 eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu a najdlhšie na 20 rokov s úrokom 1 percento. Úver na zateplenie môže dosiahnuť 50 percent ceny, najviac 30 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a 50 eur pri bytovom dome a najdlhšie na 20 rokov s úrokom 3 percentá. Výraznejšiu podporu môžu získať aj zariadenia sociálnych služieb.

Od budúceho roka sa mení aj zákon o dotáciách na rozvoj bývania. Štát bude poskytovať dotácie len na odstránenie systémových porúch bytových domov, ktoré ohrozujú bezpečnosť ich užívania.

Foto – Flickr

  • Tlačiť
  • 0

Tagy ŠFRB

Diskusia (0 reakcií)