Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Košické kasárne nezískal TriGranit, ale HB Reavis

25.04.2014, 14:43 | Daniel Suchý | © 2014 News and Media Holding

Napriek tomu, že developerská spoločnosť TriGranit už začiatkom roka predstavila projekt Nové centrum mesta Košice za 300 miliónov eur a získala preň od vlády osvedčenie o významnej investícii, stavať ho nebude. V súťaži na predaj areálu Malinovského kasární, kde malo vyrásť, uspela spoločnosť Inlogis zo skupiny HB Reavis.

  • Tlačiť
  • 2

Inlogis ponúkol mestu za areál 5,5 milióna eur. „Celkovo prišli do verejnej súťaže dve ponuky, platná však bola iba jedna. Spĺňala všetky požadované náležitosti, od predloženia štúdie, jednotlivých podkladov, až po zloženie zábezpeky 500-tisíc eur na účet mesta,“ približuje výsledky hovorkyňa Košíc Martina Urik Viktorínová. Podľa informácií TRENDreality.sk sa do súťaže prihlásil aj TriGranit, napokon však neposlal ponuku.

HB Reavis chce v priebehu nasledujúcich piatich rokov v aktuálne nevyužívanom priestore vytvoriť obchodné priestory, reštaurácie, kaviarne, priestory pre kultúru, administratívu a bývanie. Celý projekt by si mal vyžiadať investície minimálne 150 miliónov eur.

„To všetko spolu so zrevitalizovaním zelene prinesie mestu nielen vytvorenie nových pracovných miest, ale najmä pridanú hodnotu a oživenie v súčasnosti opusteného areálu,“ hovorí o zámeroch výkonný riaditeľ firmy Adrián Rác.

Projekt Malinovského kasární je podľa neho dôkazom, že HB Reavis sa chce ďalej rozvíjať nielen v zahraničí, ale aj doma. „Záujem investovať na východe krajiny dokazuje, že Košice sú atraktívnou investičnou lokalitou,“ dodáva A. Rác.

Projekt HB Reavisu v areáli Malinovského kasární v KošiciachZdroj: HB Reavis

„Dlhé roky uzatvorený zabetónovaný areál má potenciál sa zmeniť na podobne atraktívne a zelené centrum, ako sa to podarilo v prípade Kasární Kulturparku. Teším sa, že centrum nášho mesta sa rozšíri o ďalšiu modernú atraktívnu lokalitu na trávenie voľného času a na bývanie,“ zhodnotil výsledky súťaže primátor mesta Richard Raši.

Mesto Košice vypísalo verejnú súťaž na predaj areálu bývalých Malinovského kasární pred dvomi mesiacmi. Za vyše štyri hektáre obstavané viac ako dvadsiatkou budov požadovalo minimálne 5,4 milióna eur.

Suma vychádzala z ceny určenej znaleckým posudkom na 7,9 milióna eur zníženej o náklady na odstránenie ekologickej záťaže. Podľa geologického prieskumu z roku 2009 ich mesto po zarátaní inflácie vyčíslilo na takmer 2,5 milióna eur.

Záujemcovia museli spolu s ponúknutou cenou predložiť aj ideovú urbanisticko-architektonickú štúdiu na priestor. Má ísť o multifunkčné centrum s obchodnými prevádzkami, službami, administratívnymi priestormi, kultúrnymi zariadeniami, hotelom a bývaním.

Pri rozhodovaní komisie mala 90-percentnú váhu výška ponúknutej ceny a 10 percent zámer využitia územia.

Územný plán umožňuje lokalitu ohraničenú ulicami Moyzesova, Poštová, Kuzmányho a Pri jazdiarni zastavať na 80 percent do výšky 13 metrov s možnosťou umiestnenia výškovej dominanty, zvyšok musí tvoriť zeleň. Mesto pripúšťa zvýšenie podielu obytnej plochy na 30 percent celkovej plochy, na čo však bude potrebná zmena územného plánu.

Košice predávali kasárne už pred ôsmimi rokmi. Súťaž vtedy vyhrala rakúska spoločnosť UBM Realitätenentwicklung s ponukou ôsmich miliónov eur. Plánovala tu postaviť hotel, obchody, služby, bizniscentrum a byty za 170 miliónov eur. Predaj sa však napokon neuskutočnil.

Mesto z peňazí získaných za areál splatí časť odškodného vo výške 9,9 milióna eur, ktoré musí zaplatiť za prehratý súdny spor v kauze z čias primátora Rudolfa Schustera.

  • Tlačiť
  • 2

Tagy HB Reavis, TriGranit