Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Územný plán mesta Trenčín

Územný plán mesta Trenčín schválili v decembri 2012 a krátko pred koncom roka vstúpil do platnosti. Každá farba priloženého územného plánu má svoj význam a pomocou navigácie a legendy pod touto mapou si môžete pozrieť aj okolie svojho bytu alebo domu. Z toho možno vidieť, kde a približne čo sa môže stavať.

Myšou sa môžete pohybovať v dokumente:

Okrem budovania nového mosta cez Váh je jedným z najvýznamnejších rozvojových projektov mesta Trenčín Si Ty, ktorý hľadá riešenie prepojenia oboch strán rieky formou novej zástavby. Vyhlásilo medzinárodnú súťaž, víťazom sa stal švédsky tím.

Autori plánu v oficiálnej sprievodnej správe odporúčajú z hľadiska bývania „zamerať sa na rozvoj funkcií bývania pokračovaním zástavby na sídlisku Juh smerom východne, ponechaním a transformáciou funkcie bývania v podobe IBV, prípadne malopodlažných foriem prechodného typu v lokalitách Záblatie a Zlatovce ako odozvou na tradičnú štruktúru vidieckeho typu."

Zmiešanú formu zástavby bytových a rodinných domov navrhujú autori "ponechať v lokalitách pri vyústení II. etapy JVO (Pred poľom) v súbehu s cestou I/61, malopodlažné formy intenzívnej zástavby a mestských víl v lokalite pod Radochovou, a bývanie formou HBV v návrhu i výhľade uvažovať v lokalite Sihoť V“.