Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Územný plán mesta Trnava

Územný plán Trnavy schválili v roku 2009 a do platnosti vstúpil od prvého januára nasledujúceho roka. Celkovo rieši 7 153 hektárov a okrem katastrálneho územia Trnava aj územie Modranka. Každá farba územného plánu má svoj význam a pomocou navigácie a legendy v tejto mape si môžete pozrieť aj okolie svojho bytu alebo domu. Z toho možno vidieť, kde a približne čo sa môže stavať.

Myšou sa môžete pohybovať v dokumente (pre plnú kvalitu odporúčame stiahnuť pdf):

Dokument počíta s viacerými zelenými plochami. "Navrhuje vymedzenie niekoľko desiatok nových plôch urbánnej zelene menších ako 5 ha a väčších ako 0,5 ha (napr. park Hlboká I, Vodáreň II, kalvária, vodný zdroj Piešťanská a pod.) ako subjadrá, ktoré spolu s navrhovanými jadrami urbánnej zelene vytvoria v rámci daných moţností územia relatívne optimálny systém verejne dostupnej urbánnej zelene," píše sa v textovej časti.

Okrem toho v oficiálnej sprievodnej správe informuje o nepriaznivých prírodných podmienkach pre rekreáciu a cestovný ruch, pričom hovorí o absencii krytého bazénu pre verejnosť. Na druhej strane prínosom je historické centrum a mestské hradby.